HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Koble produktet til et trådløst nettverk med en USB-kabel

background image

Koble produktet til et trådløst nettverk med en USB-kabel

Hvis den trådløse ruteren ikke støtter WPS (Wi-Fi-Protected Setup), kan du bruke følgende

fremgangsmåte for å konfigurere produktet i et trådløst nettverk. Det er enklere å konfigurere en trådløs

tilkobling hvis du overfører innstillingene ved hjelp av en USB-kabel. Når konfigureringen er ferdig, kan

du koble fra USB-kabelen og ta i bruk den trådløse tilkoblingen.

1.

Sett programvare-CDen inn i CD-skuffen på datamaskinen.

2.

Følg instruksjonene på skjermen. Velg alternativet Konfigurer enheten for et trådløst

nettverk når du blir bedt om det. Koble USB-kabelen til produktet når du blir bedt om det.

FORSIKTIG:

Ikke koble til USB-kabelen før installeringsprogrammet ber deg om det.

32

Kapittel 4 Bruke produktet med Mac

NOWW

background image

3.

Skriv ut en konfigurasjonsside når installeringen er fullført, for å kontrollere at produktet har et

nettverksnavn (SSID).

4.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig

installert.