HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - HP Utility-funksjoner

background image

HP Utility-funksjoner

Bruk HP Utility-programvaren til å utføre følgende oppgaver:

Hente frem informasjon om rekvisitastatus.

Hente frem produktinformasjon, for eksempel fastvareversjon og serienummer.

Skrive ut en konfigurasjonsside.

34

Kapittel 4 Bruke produktet med Mac

NOWW

background image

Hvis produktet er knyttet til et IP-basert nettverk, kan du hente frem nettverksinformasjon og åpne

HPs innebygde webserver.

Konfigurere papirtype og -størrelse for skuffen.

Overføre filer og skrifttyper fra datamaskinen til produktet.

Oppdatere produktets fastvare.

Vise siden for fargebruk.