HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Kalibrere produktet til å justere fargene

background image

Kalibrere produktet til å justere fargene

Hvis utskriften har fargeskygger, uskarp grafikk eller områder med dårlig fargegjengivelse, kan det

hende at du må kalibrere produktet for å justere fargene. Skriv ut Diagnostikkside fra menyen

164

Kapittel 11 Løse problemer

NOWW

background image

Rapporter på kontrollpanelet for å kontrollere fargejusteringen. Hvis fargeblokkene på siden ikke er

justert i forhold til hverandre, må du kalibrere produktet.

1.

Trykk på

OK

-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.

2.

Åpne følgende menyer:

Kalibrer farge

Kalibrer nå