HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Feilutskrift Trykk på [OK]

background image

Feilutskrift Trykk på [OK]

Beskrivelse

Papiret er blitt forsinket på vei gjennom produktet.

Anbefalt handling

Trykk på

OK

-knappen for å fjerne meldingen.

Du kan gjøre følgende for å unngå dette problemet:

1. Juster papirskinnene i skuffen. Kontroller at den fremre papirskinnen presser papiret mot skuffens

bakkant.

2. Bruk papir som oppfyller HPs spesifikasjoner. Oppbevar papir uåpnet i originalemballasjen.

3. Bruk produktet i et område som oppfyller miljøspesifikasjonene som gjelder for dette produktet.