HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Legge papir i Skuff 1

background image

Opptil 176 g/m

2

2

,

3

Opptil 5 mm bunkehøyde

Siden som det skal skrives ut på,
med forsiden opp, med den øvre
kortsiden bakerst i skuffen

56

Kapittel 6 Papir og utskriftsmateriale

NOWW

background image

Tabell 6-3

Skuff 1 (forts.)

Papirtype

Vekt

Kapasitet

1

Papirretning

Annet:

Transparent for fargelaser

4

Etiketter

4

Brevhode

Konvolutt

4

Forhåndstrykt

Hullark

Farget

Grovt

Robust

4

Opptil 50 ark eller
10 konvolutter

Utskriftsiden opp, og øverste kant
mot produktet

1

Kapasiteten kan variere avhengig av vekten og tykkelsen på papiret, samt miljømessige forhold.

2

Produktet støtter opptil 220 g/m

2

(59 pund) for glanset, glanset fotopapir og postkort.

3

Produktet støtter en papirvekt på 60-160 g/m

2

for automatisk tosidig utskrift.

4

Denne papirtypen støttes ikke for automatisk tosidig utskrift.

Tabell 6-4

Skuff 2 og skuff 3

Type utskriftsmateriale

Vekt

Kapasitet

1

Papirretning

Daglig bruk:

Vanlig

Lett

Bond

Resirkulert

60 til 90 g/m

2

Opptil 250 ark

Siden som det skal skrives ut på,
med forsiden opp, med den øvre
kortsiden bakerst i skuffen

Presentasjon:

Matt papir, mellomtungt til
tungt

Glanset papir, mellomtungt
til tungt

Opptil 163 g/m

2

2

Opptil 12,5 mm bunkehøyde

Siden som det skal skrives ut på,
med forsiden opp, med den øvre
kortsiden bakerst i skuffen

Brosjyre:

Matt papir, mellomtungt til
tungt

Glanset papir, mellomtungt
til tungt

Opptil 163 g/m

2

2

Opptil 12,5 mm bunkehøyde

Siden som det skal skrives ut på,
med forsiden opp, med den øvre
kortsiden bakerst i skuffen

NOWW

Støttede papirtyper og skuffkapasitet

57

background image

Tabell 6-4

Skuff 2 og skuff 3 (forts.)

Type utskriftsmateriale

Vekt

Kapasitet

1

Papirretning

Foto/omslag

Matt omslagspapir

Glanset omslagspapir

Matt fotopapir

Glanset fotopapir

Postkort

Kartong

Opptil 163 g/m

2

2

Postkort: Opptil 176 g/m

2

2

Opptil 12,5 mm bunkehøyde

Siden som det skal skrives ut på,
med forsiden opp, med den øvre
kortsiden bakerst i skuffen

Annet:

Transparent for fargelaser

3

Etiketter

3

Brevhode

Konvolutt

3

Forhåndstrykt

Hullark

Farget

Grovt

Robust

3

Opptil 50 ark eller
10 konvolutter

Siden som det skal skrives ut på,
med forsiden opp, med den øvre
kortsiden bakerst i skuffen eller
med frimerkeenden bakerst i
skuffen

1

Kapasiteten kan variere avhengig av vekten og tykkelsen på papiret, samt miljømessige forhold.

2

Produktet støtter en papirvekt på 60-160 g/m

2

for automatisk tosidig utskrift.

3

Denne papirtypen støttes ikke for automatisk tosidig utskrift.

58

Kapittel 6 Papir og utskriftsmateriale

NOWW

background image

Legge i papir

Legge papir i Skuff 1

1.

Åpne skuff 1.

2.

Trekk ut skufforlengeren.

3.

Trekk ut forlengeren hvis du legger i lange ark.

4.

Trekk papirskinnene helt ut (bildeforklaring 1),

og legg deretter papirbunken i skuff 1

(bildeforklaring 2). Juster papirskinnene til

størrelsen på papiret.

MERK:

Plasser papiret i skuff 1 med siden

det skal skrives ut på, opp og den øverste

kanten mot produktet.

NOWW

Legge i papir

59