HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Data som lagres på skriverkassetten

background image

Data som lagres på skriverkassetten

HP-skriverkassettene som brukes i dette produktet, inneholder en minnebrikke som er til hjelp ved

produktdriften.

I tillegg samler denne minnebrikken inn et begrenset sett med informasjon om produktbruken, som blant

annet kan inkludere følgende: datoen da skriverkassetten først ble installert, datoen da skriverkassetten

sist ble brukt, antallet sider som er skrevet ut med skriverkassetten, sidedekningen, utskriftsmodiene som

er brukt, eventuelle utskriftsfeil som har oppstått, og hvilken produktmodell det dreier seg om. Denne

informasjonen er til hjelp når HP utvikler fremtidige produkter for å dekke kundenes utskriftsbehov.

Dataene som samles inn fra skriverkassettens minnebrikke, inneholder ikke informasjon som kan brukes

til å identifisere en kunde eller bruker av skriverkassetten eller produktet. En kunde kan velge å ikke

lagre brukerdata på minnebrikken gjennom kontrollpanelet.

HP samler inn noen av minnebrikkene fra skriverkassetter som returneres til HPs gratis program for retur

og resirkulering (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Disse minnebrikkene leses og studeres slik

at vi kan forbedre fremtidige HP-produkter. HP-partnere som hjelper oss med å resirkulere denne

skriverkassetten, har kanskje også tilgang til disse dataene.

Enhver tredjepart som innehar skriverkassetten, kan ha tilgang til den anonyme informasjonen på

minnebrikken.

NOWW

Data som lagres på skriverkassetten

189