HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Dette produktet inkluderer programvare utviklet av OpenSSL Project til bruk i OpenSSL Toolkit (http://

www.openssl.org/).

OpenSSL PROJECT LEVERER DENNE PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" OG FRASKRIVER SEG ALLE

GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE

INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL. IKKE

UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL OpenSSL PROJECT ELLER BIDRAGSYTERNE HOLDES

ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER

(INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,

TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE

OPPSTÅR OG UAVHENGIG AV TEORI OM ANSVAR, ENTEN DET ER I ELLER UTENFOR KONTRAKT,

OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADESERSTATNING (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM PÅ

NOEN MÅTE SKYLDES BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DE ER UNDERRETTET OM AT

SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

Dette produktet inkluderer kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette

produktet inkluderer programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

NOWW

OpenSSL

193