HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Informasjon om skriverkassett

background image

Informasjon om skriverkassett

Farge

Skriverkassettnummer

Delenummer

Svart ny skriverkassett med standard
kapasitet

305A

CE410A

Svart ny skriverkassett med høy kapasitet 305X

CE410X

Cyan ny skriverkassett

305A

CE411A

Gul ny skriverkassett

305A

CE412A

Magenta ny skriverkassett

305A

CE413A

Tilgjengelighet: Skriverkassetten kan settes inn og fjernes med én hånd.

Miljømessige funksjoner: Resirkuler skriverkassetter ved å følge retur- og resirkuleringsprogrammet

til HP Planet Partners.

Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisita, kan du gå til

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

64

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW