HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Fjern transportsikring fra kassetter

background image

Fjern transportsikring fra kassetter

Beskrivelse

En forsendelsessperre for en skriverkassett er installert på en eller flere skriverkassetter.

Anbefalt handling

Trekk i den oransje klaffen for å fjerne transportsikringen fra kassetten.

78

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW