HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Skifte ut skriverkassettene

background image

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW

background image

Utskiftingsinstruksjoner

Skifte ut skriverkassettene

Produktet bruker fire farger og har én skriverkassett for hver farge: svart (K), magenta (M), cyan (C) og

gul (Y).

FORSIKTIG:

Hvis du får toner på klærne, kan du tørke den av med en tørr klut. Vask deretter

plagget i kaldt vann. Varmt vann fester toneren til stoffet.

1.

Åpne frontdekselet.

2.

Trekk ut skriverkassettskuffen

3.

Ta tak i håndtaket på den gamle

skriverkassetten, og trekk deretter kassetten rett

opp for å fjerne den.

NOWW

Utskiftingsinstruksjoner

69

background image

4.

Ta den nye skriverkassetten ut av pakningen.

5.

Rist skriverkassetten forsiktig fra side til side for

å fordele toneren jevnt inne i kassetten.

6.

Fjern det oransje dekslet fra bunnen av den

nye skriverkassetten.

70

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW

background image

7.

Ikke rør bildetrommelen nederst på

utskriftskassetten. Fingeravtrykk på

bildetrommelen kan gi

utskriftskvalitetsproblemer.

8.

Sett inn den nye skriverkassetten i produktet.

9.

Trekk tappen på venstre side av

skriverkassetten rett opp og fjern hele

forseglingstapen. Resirkuler forseglingstapen.

NOWW

Utskiftingsinstruksjoner

71

background image

10.

Lukk skriverkassettskuffen.

11.

Lukk frontdekselet.

12.

Legg den gamle skriverkassetten,

forseglingstapen og det oransje plastlokket i

esken til den nye skriverkassetten. Følg

instruksene for resirkulering som følger med i

esken.

72

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW