HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Lage et hefte med Windows

background image

Lage et hefte med Windows

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i

programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på

Egenskaper eller Innstillinger.

3.

Klikk på kategorien Etterbehandling.

110

Kapittel 8 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

4.

Merk av for Skriv ut på begge sider

(manuelt).

5.

I nedtrekkslisten Hefteoppsett klikker du på

alternativet Venstreinnbinding eller

Høyreinnbinding. Alternativet Sider per

ark endres automatisk til 2 sider per ark.

6.

Ta utskriftsbunken ut av utskuffen og legg den

med samme papirretning i skuff 2, med den

trykte siden ned.

7.

På kontrollpanelet trykker du på

OK

for å

skrive ut den andre siden av jobben.

NOWW

Flere utskriftsoppgaver med Windows

111

background image

112

Kapittel 8 Utskriftsoppgaver

NOWW