HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir med Windows

background image

Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir med
Windows

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i

programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på

Egenskaper eller Innstillinger.

3.

Klikk på kategorien Papir/kvalitet.

106

Kapittel 8 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

4.

I området Spesialsider klikker du på

alternativet Skriv ut sidene på annet

papir, og deretter klikker du på

Innstillinger.

5.

I området Sider i dokumentet velger du

enten alternativet Første eller Siste.

6.

Velg riktige alternativer fra nedtrekkslistene

Papirkilde og Papirtype. Klikk på Legg

til-knappen.

NOWW

Flere utskriftsoppgaver med Windows

107

background image

7.

Hvis du skriver ut både første og siste side på

annet papir, gjentar du trinn 5 og 6 og velger

alternativene for den andre siden.

8.

Klikk på OK-knappen.