Pomoc usługi HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Podręcznik użytkownika

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351
i HP LaserJet Pro 400 color M451

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 10/2014

Numer katalogowy: CE955-91003

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym firmy

Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych

i innych krajach/regionach.

Java™ jest amerykańskim znakiem

towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

i Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi

w Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są

znakami zarejestrowanymi w Stanach

Zjednoczonych.

background image

Konwencje wykorzystane w podręczniku

WSKAZÓWKA:

Wskazówki dostarczają pomocnych rad lub skrótów.

UWAGA:

Uwagi dostarczają ważnych informacji pomocnych w wyjaśnieniu pojęcia lub

w wykonaniu zadania.

OSTROŻNIE:

Uwagi wskazują na procedury, których należy przestrzegać, aby nie utracić danych

lub nie uszkodzić urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenia wskazują na określone procedury, których należy przestrzegać, aby

uniknąć obrażeń ciała, utraty danych lub poważnego uszkodzenia urządzenia.

PLWW

iii

background image

iv

Konwencje wykorzystane w podręczniku

PLWW

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o urządzeniu .............................................................................. 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................... 2
Ochrona środowiska ................................................................................................................ 4
Funkcje ułatwień dostępu .......................................................................................................... 4
Widoki produktów ................................................................................................................... 5

Widok z przodu ....................................................................................................... 5
Widok z tyłu ............................................................................................................ 6
Złącza interfejsu ....................................................................................................... 6
Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru modelu ...................................................... 7
Układ panelu sterowania ........................................................................................... 8

2 Menu panelu sterowania .................................................................................................. 9

Menu Karta HP Web Services ................................................................................................. 10
Menu Raporty ........................................................................................................................ 11
Menu Szybkie formularze ....................................................................................................... 12
Menu Ustawienia systemowe ................................................................................................... 13
Menu Usługa ......................................................................................................................... 19
Menu Konfiguracja sieciowa ................................................................................................... 20

3 Oprogramowanie dla systemu Windows ........................................................................ 21

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Windows ............................... 22
Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows ......................................... 22

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 24

Tryby instalacji sterownika UPD ................................................................. 24

Zmiana ustawień zlecenia druku w przypadku systemu Windows ................................................ 25

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania .................................................................... 25
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 25
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 26
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 26

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Windows .................................................................. 27
Obsługiwane programy narzędziowe dla systemu Windows ...................................................... 28

PLWW

v

background image

Inne składniki i programy narzędziowe dla systemu Windows ..................................... 28

Oprogramowanie dla systemów operacyjnych .......................................................................... 28

4 Używanie produktu z komputerami Mac ........................................................................ 29

Oprogramowanie dla komputerów Mac ................................................................................... 30

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Mac ....................... 30
Instalowanie oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac .................................. 30

Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac podłączonych
bezpośrednio do urządzenia ..................................................................... 30
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieci przewodowej .... 31

Konfiguracja adresu IP ............................................................... 31
Instalowanie oprogramowania .................................................... 31

Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieciach
bezprzewodowych ................................................................................... 31

Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową
za pomocą funkcji WPS obsługiwanych z menu panelu
sterowania ............................................................................... 32
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową
za pomocą kabla USB ............................................................... 32

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Mac ........................................................... 33
Pierwszeństwo dla ustawień drukowania w systemie Mac ............................................ 33
Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Mac ............................................... 34

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu ..... 34
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ......................... 34
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ............................................ 34

Oprogramowanie dla komputerów Mac .................................................................... 34

HP Utility do komputerów Mac ................................................................... 34

Otwórz aplikację HP Utility. ....................................................... 35
Funkcje HP Utility ...................................................................... 35

Obsługiwane narzędzia dla komputerów Mac ............................................ 35

Wbudowany serwer sieciowy HP ................................................ 35
Usługa HP ePrint ....................................................................... 35
AirPrint, usługa ......................................................................... 36

Podstawowe zadania drukowania w środowisku Mac ................................................................ 37

Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac ......................................................... 37
Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerach Mac .............................................. 37
Zmiana rozmiaru dokumentów i drukowanie na papierze o niestandardowym formacie
w systemie Mac ...................................................................................................... 37
Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac ....................... 38
Drukowanie okładki w systemie Mac ......................................................................... 38
Używanie znaków wodnych w systemie Mac ............................................................. 38

vi

PLWW

background image

Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru w systemie Mac ........................................ 39
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac. .............. 39
Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac ................................................................. 40

Korzystanie z serwera AirPrint ................................................................................................. 42
Rozwiązywanie problemów z komputerem Mac ........................................................................ 43

5 Podłączanie urządzenia w systemie Windows ................................................................ 45

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ...................................................................... 46
Łączenie za pomocą USB ....................................................................................................... 46

Instalacja z płyty CD ............................................................................................... 46

Podłączanie do sieci w systemie Windows ............................................................................... 47

Obsługiwane protokoły sieciowe .............................................................................. 47
Instalacja urządzenia w sieci przewodowej w systemie Windows ................................ 47

Uzyskiwanie adresu IP .............................................................................. 47
Instalacja oprogramowania ....................................................................... 48

Zainstaluj urządzenie w sieci bezprzewodowej w systemie Windows (tylko modele
bezprzewodowe) .................................................................................................... 48

Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą
funkcji WPS ............................................................................................. 49
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą
funkcji WPS obsługiwanych z menu panelu sterowania ................................ 49
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą
kabla USB ............................................................................................... 49
Instalowanie oprogramowania dla urządzenia bezprzewodowego aktualnie
zainstalowanego w sieci ........................................................................... 50

Konfigurowanie ustawień sieciowych IP w systemie Windows ...................................... 51

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ............................................ 51
Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia .................................................... 51
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania
urządzenia .............................................................................................. 52
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu ........................................................ 53

6 Papier i inne materiały drukarskie ................................................................................. 55

Prezentacja zużycia papieru ................................................................................................... 56
Zmiana ustawień sterownika drukarki w systemie Windows w celu dostosowania do rodzaju
i formatu papieru ................................................................................................................... 57
Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 58
Obsługiwane formaty papieru i pojemność podajnika ................................................................ 60
Wkładanie papieru do podajników ......................................................................................... 63

Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 63
Ładowanie podajnika 2 i opcjonalnego podajnika 3 .................................................. 64

PLWW

vii

background image

Konfiguracja podajników ........................................................................................................ 66

7 Kasety drukujące ........................................................................................................... 67

Informacje na temat kasety drukującej ...................................................................................... 68
Widok materiałów eksploatacyjnych ........................................................................................ 69

Widok kasety drukującej .......................................................................................... 69

Zarządzanie kasetami drukującymi .......................................................................................... 70

Zmiana ustawień kaset drukujących .......................................................................... 70

Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety
drukującej ............................................................................................... 70
Włączanie i wyłączanie ustawień Na poziomie bardzo niski za pomocą
panelu sterowania .................................................................................... 70
Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ......................................... 71

Przechowywanie i recykling materiałów eksploatacyjnych ........................................... 71

Recykling materiałów eksploatacyjnych ...................................................... 71
Przechowywanie kaset drukujących ............................................................ 72
Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów ......... 72

Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ............................. 72

Wskazówki dotyczące wymiany .............................................................................................. 73

Wymiana kaset drukujących .................................................................................... 73

Rozwiązywanie problemów z materiałami eksploatacyjnymi ....................................................... 77

Sprawdzanie kaset drukujących ................................................................................ 77

Wydruk strony stanu materiałów eksploatacyjnych ....................................... 78
Interpretacja strony z informacjami o jakości druku ...................................... 79
Sprawdzanie kasety pod kątem ewentualnych uszkodzeń ............................. 79
Powtarzające się usterki ............................................................................ 80

Interpretowanie komunikatów panelu sterowania dotyczących materiałów
eksploatacyjnych .................................................................................................... 81

10.XXXX Błąd materiałów ......................................................................... 81
Bardzo niski poziom czarnego tonera ........................................................ 81
Bardzo niski poziom purpurowego tonera ................................................... 82
Bardzo niski poziom turkusowego tonera .................................................... 82
Bardzo niski poziom żółtego tonera ........................................................... 82
Kaseta z błękitnym tonerem w nieprawidłowym położeniu ............................ 83
Kaseta z czarnym tonerem w nieprawidłowym położeniu ............................. 83
Kaseta z purpurowym tonerem w nieprawidłowym położeniu ........................ 83
Kaseta z żółtym tonerem w nieprawidłowym położeniu ................................ 83
Mała ilość materiałów .............................................................................. 84
Nieobsługiwany <color> Aby kontynuować, naciśnij przycisk [OK]. .............. 84
Niewłaściwe materiały eksploatacyjne ....................................................... 84
Niezgodny <color> .................................................................................. 84

viii

PLWW

background image

Niski poziom czarnego tonera ................................................................... 85
Niski poziom purpurowego tonera ............................................................. 85
Niski poziom turkusowego tonera .............................................................. 85
Niski poziom żółtego tonera ..................................................................... 85
Stosowany jest używany <color> ............................................................... 85
Usuń blokady transportowe z kasety <color> ............................................... 85
Usuwanie blokady transportowej z kasety ................................................... 86
Używane materiały eksploatacyjne w użyciu ............................................... 86
Wymień <color> ...................................................................................... 86
Zainstalowano oryginalny materiał firmy HP ................................................ 86
Zainstalowano używany <color> Aby kontynuować, naciśnij przycisk [OK]. ... 87
Zainstaluj kasetę <color> .......................................................................... 87

8 Zlecenie drukowania ...................................................................................................... 89

Anulowanie zlecenia druku ..................................................................................................... 90
Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ............................................. 91

Otwieranie sterownika drukarki w systemie Windows ................................................. 91
Uzyskiwanie pomocy dla opcji druku w systemie Windows .......................................... 92
Zmiana liczby drukowanych kopii w systemie Windows .............................................. 92
Zapisywanie niestandardowych ustawień druku w celu późniejszego wykorzystania
w systemie Windows ............................................................................................... 92

Używanie skrótu drukowania w systemie Windows ...................................... 92
Tworzenie skrótów drukowania .................................................................. 94

Poprawa jakości druku w systemie Windows .............................................................. 96

Wybór formatu strony w systemie Windows ................................................ 96
Wybór niestandardowego formatu papieru w systemie Windows .................. 96
Wybór rodzaj papieru w systemie Windows ............................................... 97
Wybór podajnika papieru w systemie Windows .......................................... 97

Drukowanie po obu stronach (dupleks) w systemie Windows ........................................ 97

Ręczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows ........................... 97
Automatyczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows .................. 99

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu w systemie Windows ............................... 100
Wybór orientacji strony w systemie Windows .......................................................... 102
Ustawianie opcji kolorów w systemie Windows ........................................................ 103

Korzystanie z usługi HP ePrint ............................................................................................... 105
Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ............................................ 106

Drukowanie kolorowego tekstu jako czarnego (skala odcieni szarości) w systemie
Windows ............................................................................................................. 106
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie Windows ................. 106
Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows ........ 108
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze w systemie Windows ...... 111

PLWW

ix

background image

Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony w systemie Windows ........................ 113
Dodawanie znaku wodnego do dokumentu w systemie Windows ............................... 114
Tworzenie broszur w systemie Windows .................................................................. 115

9 Kolor ............................................................................................................................ 117

Dostosowywanie koloru ........................................................................................................ 118

Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania .............................................. 118
Zmiana opcji koloru .............................................................................................. 119
opcje ręcznego ustawiania kolorów ........................................................................ 119

Korzystanie z opcji HP EasyColor .......................................................................................... 121
Dopasuj kolory do ekranu komputera ..................................................................................... 122

10 Obsługa i konserwacja ............................................................................................... 123

Strony informacji o druku ...................................................................................................... 124
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego firmy HP .................................................. 125

Otwórz wbudowany serwer internetowy HP ............................................................. 125
Wbudowany serwer internetowy HP — funkcje ......................................................... 125

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 126
Funkcje zabezpieczające urządzenia ..................................................................................... 126

Przypisanie hasła systemu ...................................................................................... 126

Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 127

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ...................................................... 127
Tryby energooszczędne ......................................................................................... 127

Konfiguracja trybu uśpienia ..................................................................... 127
Ustawianie opóźnienia Automatyczne wyłączanie ..................................... 127

Wydruki archiwalne .............................................................................................. 128

Instalacja pamięci DIMM ...................................................................................................... 129

Instalacja pamięci DIMM ....................................................................................... 129
Uaktywnienie pamięci ........................................................................................... 133
Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM .......................................... 134
Przydzielenie pamięci ............................................................................................ 134

Czyszczenie urządzenia ....................................................................................................... 135
Aktualizacje produktu ........................................................................................................... 135

11 Rozwiązywanie problemów ....................................................................................... 137

Samodzielne rozwiązywanie problemów ................................................................................ 138
Lista kontrolna rozwiązywania problemów ogólnych ................................................................ 139

Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia ................................................... 140

Przywracanie ustawień fabrycznych ....................................................................................... 141
Interpretowanie komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania ........................................... 142

x

PLWW

background image

Rodzaje komunikatów na panelu sterowania ............................................................ 142
Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania ........................................................ 142

10.XXXX Błąd materiałów ....................................................................... 142
49 Błąd Wyłącz, a następnie włącz ........................................................ 143
50.X Błąd utrwalacza Wyłącz, a następnie włącz ..................................... 143
51.XX Błąd Wyłącz, a następnie włącz .................................................... 143
54.XX Błąd Wyłącz, a następnie włącz .................................................... 143
55.X Błąd Wyłącz, a następnie włącz ...................................................... 144
57 Błąd wentylatora Wyłącz, a następnie włącz ....................................... 144
59.X Błąd Wyłącz, a następnie włącz ...................................................... 144
79 Błąd Wyłącz, a następnie włącz ........................................................ 145
79 Błąd serwisowy Wyłącz, a następnie włącz ......................................... 145
Bardzo niski poziom czarnego tonera ...................................................... 145
Bardzo niski poziom purpurowego tonera ................................................. 146
Bardzo niski poziom turkusowego tonera .................................................. 146
Bardzo niski poziom żółtego tonera ......................................................... 146
Błąd drukowania Naciśnij przycisk [OK] .................................................. 147
Błąd drukowania, naciśnij OK. Gdy błąd się powtarza, wyłącz i włącz
urządzenie. ........................................................................................... 147
Błąd urządzenia Naciśnij przycisk [OK] ................................................... 147
Czyszczenie. . . ..................................................................................... 148
Kaseta z błękitnym tonerem w nieprawidłowym położeniu .......................... 148
Kaseta z czarnym tonerem w nieprawidłowym położeniu ........................... 148
Kaseta z purpurowym tonerem w nieprawidłowym położeniu ...................... 148
Kaseta z żółtym tonerem w nieprawidłowym położeniu .............................. 148
Mała ilość materiałów ............................................................................ 149
Mało pamięci Naciśnij przycisk [OK] ....................................................... 149
Nieobsługiwany <color> Aby kontynuować, naciśnij przycisk [OK]. ............ 149
NIEPOPR. STEROW. Naciśnij przycisk [OK] ............................................. 149
Niewłaściwe materiały eksploatacyjne ..................................................... 150
Niezgodny <color> ................................................................................ 150
Nieznany format w podajniku # Załaduj <size> Naciśnij przycisk [OK] ....... 150
Niski poziom czarnego tonera ................................................................. 150
Niski poziom purpurowego tonera ........................................................... 150
Niski poziom turkusowego tonera ............................................................ 151
Niski poziom żółtego tonera ................................................................... 151
Otwieranie przednich drzwiczek ............................................................. 151
Ręczny druk dwustronny Załaduj podajnik nr <X> Naciśnij przycisk [OK] ..... 151
Stosowany jest używany <color> ............................................................. 151
Tylne drzwiczki otwarte .......................................................................... 152
Usuń blokady transportowe z kasety <color> ............................................. 152

PLWW

xi

background image

Usuwanie blokady transportowej z kasety ................................................. 152
Używane materiały eksploatacyjne w użyciu ............................................. 152
Wymień <color> .................................................................................... 152
Zacięcie papieru w podajniku nr Usuń zacięcie, a następnie Naciśnij
przycisk [OK] ........................................................................................ 153
Zacięcie w <lokalizacja> ........................................................................ 153
Zainstalowano oryginalny materiał firmy HP .............................................. 153
Zainstalowano używany <color> Aby kontynuować, naciśnij przycisk [OK]. . 153
Zainstaluj kasetę <color> ........................................................................ 154
Załaduj podajnik # <TYP> <FORMAT> .................................................... 154
Załaduj podajnik 1 <TYP> <FORMAT> .................................................... 154
Załaduj podajnik 1 zwykły <FORMAT> Tryb czyszczenia [OK], aby
rozpocząć ............................................................................................. 154
Załaduj podajnik nr <X> Naciśnij [OK], aby użyć dostępnych materiałów .... 154
Załaduj ręcznie <TYP> <FORMAT> Naciśnij [OK], aby użyć dostępnych
materiałów ............................................................................................ 155

Papier jest niewłaściwie podawany lub uległ zacięciu .............................................................. 156

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 156
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 156
Zapobieganie zacięciom papieru ........................................................................... 156

Usuwanie zacięć .................................................................................................................. 158

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 158
Usuwanie zacięcia w podajniku 1 .......................................................................... 159
Usuwanie zacięcia w podajniku 2 .......................................................................... 160
Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza .................................................... 161
Usuwanie zacięć w pojemniku wyjściowym .............................................................. 163
Usuwanie zacięć w duplekserze (tylko modele z funkcją drukowania dwustronnego) .... 163

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 166

Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rodzaju papieru w sterowniku drukarki . 166

Zmiana rodzaju papieru w systemie Windows .......................................... 166
Zmiana rodzaju papieru w systemie Mac .................................................. 166

Dostosowywanie ustawień kolorów w sterowniku drukarki ......................................... 167

Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania ................................ 167
Zmiana opcji koloru ............................................................................... 168

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ........................... 168
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 169
Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów .............................................. 169
Sprawdzanie kaset drukujących .............................................................................. 170

Wydruk strony stanu materiałów eksploatacyjnych ..................................... 171
Interpretacja strony z informacjami o jakości druku .................................... 172
Sprawdzanie kasety pod kątem ewentualnych uszkodzeń ........................... 172

xii

PLWW

background image

Powtarzające się usterki .......................................................................... 173

Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju
wykonywanych zleceń ........................................................................................... 173

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 175

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 175
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 176

Rozwiązywanie problemów z połączeniami ........................................................................... 177

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim ....................... 177
Rozwiązywanie problemów z siecią ........................................................................ 177

Złe połączenie fizyczne .......................................................................... 177
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ....................................... 178
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ................................ 178
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla
komunikacji z siecią ............................................................................... 178
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością ................... 178
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................. 178
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne .......... 178

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową .............................................................. 179

Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej ............................................. 179
Na panelu sterowania widać następujący komunikat: Funkcja łączności
bezprzewodowej w tym urządzeniu została wyłączona ............................................ 180
Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje ...................... 180
Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne
oprogramowanie zapory ....................................................................................... 180
Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie
bezprzewodowe nie działa .................................................................................... 181
Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia
bezprzewodowego ............................................................................................... 181
Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN ................... 181
Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych ......................................................... 182
Sieć bezprzewodowa nie działa ............................................................................ 182

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 183
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia na komputerach Mac .................... 185

Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax (Drukarki i faksy) .............. 185
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy) .... 185
Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście
Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................................................. 185
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 186
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................... 186
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika
drukarki ............................................................................................................... 187

PLWW

xiii

background image

Załącznik A Materiały eksploatacyjne i akcesoria ........................................................... 189

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................. 190
Numery katalogowe ............................................................................................................. 190

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna ......................................................................... 191

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ................................................ 192
Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety
drukujące LaserJet ................................................................................................................ 194
Dane zapisane w kasecie drukującej ...................................................................................... 195
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA) ............................................................ 196
OpenSSL ............................................................................................................................. 200
Obsługa klienta ................................................................................................................... 201
Ponowne pakowanie urządzenia ........................................................................................... 202

Załącznik C Parametry urządzenia .................................................................................. 203

Parametry fizyczne ............................................................................................................... 204
Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności ....................................................... 204
Parametry środowiska pracy ................................................................................................. 204

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów ................................................................... 205

Przepisy FCC ....................................................................................................................... 206
Program ochrony środowiska ................................................................................................ 207

Ochrona środowiska naturalnego ........................................................................... 207
Wytwarzanie ozonu .............................................................................................. 207
Zużycie mocy ....................................................................................................... 207
Zużycie toneru ...................................................................................................... 207
Zużycie papieru .................................................................................................... 207
Tworzywa sztuczne ............................................................................................... 208
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet ..................................................... 208
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów ..................................................... 208

Stany Zjednoczone i Portoryko ................................................................ 208

Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety) ............................... 208
Zwrot pojedynczej kasety ......................................................... 209
Wysyłka ................................................................................ 209

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych ............................................ 209

Papier .................................................................................................................. 210
Ograniczenia dotyczące materiałów ....................................................................... 210
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej ......... 210
Substancje chemiczne ............................................................................................ 210
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) .................................. 210

xiv

PLWW

background image

Więcej informacji ................................................................................................. 211

Deklaracja zgodności ........................................................................................................... 212
Deklaracja zgodności (modele bezprzewodowe) ..................................................................... 214
Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa ................................................................. 216

Bezpieczeństwo lasera .......................................................................................... 216
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ................................................................ 216
Oświadczenie VCCI (Japonia) ................................................................................ 216
Instrukcje dotyczące kabla zasilającego .................................................................. 216
Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) ........................................................... 217
Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (Korea) ...................... 217
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii ................................... 217
Oświadczenie GS (Niemcy) ................................................................................... 219
Tabela materiałów (Chiny) ..................................................................................... 219
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Turcja) ..................................... 219
Oświadczenie dotyczące dyrektywy RoHS (Ukraina) ................................................. 219

Dodatkowe oświadczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych ........................................... 220

Oświadczenie dotyczące zgodności z normą FCC — USA ........................................ 220
Oświadczenie (Australia) ....................................................................................... 220
Oświadczenie ANATEL (Brazylia) ........................................................................... 220
Oświadczenie (Kanada) ........................................................................................ 220
Informacja prawna dla krajów/regionów UE ........................................................... 220
Informacje dotyczące użycia we Francji ................................................................... 221
Informacje dotyczące użycia w Rosji ....................................................................... 221
Oświadczenie (Korea) ........................................................................................... 221
Oświadczenie (Tajwan) ......................................................................................... 222
Oznaczenie przewodów/komunikacji bezprzewodowej Vietnam Telecom dla
zaaprobowanych produktów typu ICTQC ................................................................ 222

Indeks .............................................................................................................................. 223

PLWW

xv

background image

xvi

PLWW