HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Przypisanie hasła systemu

background image

Przypisanie hasła systemu

Można przypisać hasło dostępu do urządzenia zapobiegające zmianie jego ustawień przez

nieautoryzowanych użytkowników.

1.

Otwórz usługę wbudowanego serwera internetowego HP wpisując w wierszu adresu

w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia.

2.

Kliknij kartę Ustawienia.

3.

Kliknij menu Bezpieczeństwo w obszarze po lewej stronie okna.

4.

W obszarze Zabezpieczenia urządzenia kliknij przycisk Konfiguracja . . ..

5.

W obszarze Hasło urządzenia, w polu Nowe hasło wpisz hasło, a następnie wpisz je

ponownie w polu Sprawdź hasło.

6.

Kliknij przycisk Zastosuj. Zapisz hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu.

126

Rozdział 10 Obsługa i konserwacja

PLWW