HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

background image

Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

Po instalacji modułów pamięci DIMM należy upewnić się, że instalacja zakończyła się powodzeniem.

1.

Włącz urządzenie. Sprawdź, czy po wykonaniu przez urządzenie sekwencji rozruchowej

zaświeciła się kontrolka Gotowe. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, prawdopodobnie

popełniono błąd podczas instalacji modułu DIMM.

2.

Wydrukuj stronę konfiguracji.

3.

Na stronie konfiguracji znajdź dane dotyczące pamięci i porównaj je ze stroną konfiguracji

wydrukowaną przed zainstalowaniem pamięci. Jeśli wielkość pamięci nie uległa zwiększeniu,

prawdopodobnie moduł DIMM nie został poprawnie zainstalowany lub jest uszkodzony. Powtórz

proces instalacji. Jeśli będzie to konieczne, zainstaluj inny moduł DIMM.

UWAGA:

W przypadku zainstalowania języka urządzenia należy na stronie konfiguracji znaleźć

część „Zainstalowane języki i opcje”. Powinien być w niej wymieniony nowy język urządzenia.