HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Tryby instalacji sterownika UPD

background image

Tryby instalacji sterownika UPD

Tryb tradycyjny

Tego trybu należy używać przy instalacji sterownika z dysku CD
z przeznaczeniem dla jednego komputera.

Po zainstalowaniu z płyty CD dołączonej do urządzenia, UPD działa
podobnie, jak tradycyjny sterownik drukarki. Współpracuje on z określonym
urządzeniem.

W przypadku tego trybu konieczna jest instalacja sterownika UPD oddzielnie
w każdym komputerze i urządzeniu.

Tryb dynamiczny

Aby użyć tego trybu, pobierz sterownik UPD z Internetu. Zobacz stronę

www.hp.com/go/upd

.

Tryb dynamiczny pozwala na instalację jednego sterownika drukarki, co
umożliwia drukowanie na urządzeniach HP z dowolnego miejsca.

Tego trybu należy używać przy instalacji sterownika UPD dla grupy roboczej.

24

Rozdział 3 Oprogramowanie dla systemu Windows

PLWW

background image

Zmiana ustawień zlecenia druku w przypadku
systemu Windows

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania

Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:

UWAGA:

Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od

wykorzystywanego programu.

Okno dialogowe Ustawienia strony: Kliknij pozycję Ustawienia strony lub podobne

polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia

zmieniane w tym miejscu zastępują ustawienia wybrane w innych miejscach.

Okno dialogowe Drukuj: Kliknij polecenie Drukuj, Ustawienia drukowania lub

podobne polecenie w menu Plik aplikacji, w której pracujesz, aby otworzyć to okno dialogowe.

Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i zwykle nie wpływają

na zmiany dokonane w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Okno dialogowe Właściwości drukarki (sterownik drukarki): Kliknij opcję

Właściwości w oknie dialogowym Drukuj, aby otworzyć sterownik drukarki. Ustawienia

zmienione w oknie dialogowym Właściwości drukarki zwykle nie wpływają na ustawienia

określone w innej części oprogramowania do druku. Można w tym miejscu zmienić większość

ustawień drukowania.

Domyślne ustawienia sterownika drukarki: Domyślne ustawienia sterownika drukarki

określają ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, chyba że ustawienia

zostały zmienione w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości

drukarki.

Ustawienia panelu sterowania: Ustawienia zmieniane za pomocą panelu sterowania

drukarki posiadają niższy stopień pierwszeństwa niż zmiany przeprowadzane w innych

miejscach.

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia
programu

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz sterownik, a następnie kliknij Właściwości lub Preferencje.

Poszczególne czynności można wykonać również w inny sposób, lecz przedstawiona procedura jest

najbardziej popularna.

PLWW