HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Konfiguracja podajników

background image

Konfiguracja podajników

Domyślnie urządzenie pobiera papier z podajnika 1. Jeśli podajnik 1 jest pusty, drukarka pobierze

papier z podajnika 2 lub 3, jeśli został zainstalowany. Skonfigurowanie podajnika powoduje zmianę

ustawień nagrzewania i szybkości przesuwu arkuszy w celu uzyskania jak najlepszej jakości

wydruków dla używanego rodzaju papieru. Jeśli do wszystkich lub większości zleceń drukowania

stosujesz papier specjalny, zmień istniejące ustawienie domyślne.

W tabeli poniżej opisano możliwości dopasowania ustawień podajników do konkretnych potrzeb.

Zużycie papieru

Konfiguracja urządzenia

Drukowanie

Umieść taki sam papier w obu
podajnikach i określ, by w razie
wyczerpania papieru w jednym
podajniku urządzenie pobierało go
z drugiego podajnika.

Umieść papier w podajniku 1. Jeśli
domyślne ustawienia rodzaju i formatu
papieru nie uległy zmianie, nie trzeba
konfigurować żadnych ustawień.

Wydrukuj zlecenie z poziomu aplikacji.

Czasami używasz papieru specjalnego,
np. o dużej gramaturze lub firmowego,
umieszczając go w podajniku
zawierającym przeważnie zwykły
papier.

Umieść określony papier w podajniku 1. W oknie dialogowym aplikacji wybierz

rodzaj papieru odpowiadający
papierowi specjalnemu umieszczonemu
w podajniku, a następnie wyślij zlecenie
druku.

Często używasz papieru specjalnego,
np. o dużej gramaturze lub firmowego,
umieszczając go regularnie w tym
samym podajniku.

Załaduj papier specjalny do podajnika
1, a następnie zaznacz ten rodzaj
papieru w ustawieniach podajnika.

W oknie dialogowym aplikacji wybierz
rodzaj papieru odpowiadający
papierowi specjalnemu umieszczonemu
w podajniku, a następnie wyślij zlecenie
druku.

Konfiguracja podajników

1.

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

2.

Wykonaj jedno z poniższych zadań:

Panel sterowania: Otwórz menu Ustawienia systemowe, a następnie menu

Konfig. papieru. Zaznacz podajnik, który chcesz skonfigurować.

Wbudowany serwer internetowy: Kliknij kartę Ustawienia, a następnie w lewym

panelu kliknij opcję Obsługa papieru.

3.

Zmień ustawienia podajnika w żądany sposób i kliknij przycisk

OK

lub

Zastosuj

.

66

Rozdział 6 Papier i inne materiały drukarskie

PLWW