HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Uzyskiwanie adresu IP

background image

Uzyskiwanie adresu IP

1.

Podłącz kabel sieciowy do urządzenia i do gniazda sieciowego. Włącz urządzenie.

2.

Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie sieć rozpozna urządzenie i przypisze mu

adres IP lub nazwę hosta.

3.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

OK

.

4.

Naciśnij przycisk strzałki w prawo , aby podświetlić menu Raporty, a następnie naciśnij

przycisk

OK

.

5.

Naciśnij przycisk strzałki w prawo , aby podświetlić opcję Raport z konfiguracji,

a następnie naciśnij przycisk

OK

.

PLWW

Podłączanie do sieci w systemie Windows

47

background image

6.

Odszukaj adres IP na stronie konfiguracji/autotestu.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1