HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows

background image

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows

183

background image

Problem

Rozwiązanie

Windows

7

1.

Kliknij przycisk Start.

2.

Kliknij Urządzenia i drukarki.

3.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika
urządzenia, a następnie wybierz polecenie Właściwości
drukarki
.

4.

Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj
port
.

5.

Sprawdź adres IP, a następnie kliknij przycisk OK lub Anuluj.

6.

Jeśli adresy IP są różne, usuń sterownik i zainstaluj go
ponownie używając poprawnego adresu IP.

184

Rozdział 11 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
urządzenia na komputerach Mac

Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy)

Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Print & Fax

(Drukarki i faksy)

Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia

Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się

na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika drukarki

Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax
(Drukarki i faksy)

1.

Upewnij się, że plik .GZ znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources. W razie potrzeby ponownie zainstaluj

oprogramowanie.

2.

Jeśli w folderze znajduje się plik GZ, być może doszło do uszkodzenia pliku PPD. Usuń plik

i ponownie zainstaluj oprogramowanie.

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax
(Drukarki i faksy)

1.

Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.

2.

Aby sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Upewnij się, że nazwa na

stronie konfiguracji jest zgodna z nazwą urządzenia widoczną na liście Print & Fax (Drukarki

i faksy).

3.

Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia
zaznaczonego na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

1.

Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.

2.

Upewnij się, że plik .GZ znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources. W razie potrzeby ponownie zainstaluj

oprogramowanie.

PLWW