HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Usuwanie zacięć w pojemniku wyjściowym

background image

Usuwanie zacięć w pojemniku wyjściowym

1.

Sprawdź, czy nie ma zacięć w obszarze

pojemnika wyjściowego.

2.

Usuń widoczne materiały.

UWAGA:

Jeśli arkusz rozrywa się, przed

kontynuacją drukowania upewnij się, że

wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

3.

Otwarcie, a następnie zamknięcie tylnych

drzwiczek spowoduje usunięcie komunikatu.