HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

background image

Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji WiFi-Protected Setup (WPS), opisana metoda

umożliwia przygotowanie urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej. Przesyłanie ustawień przy

32

Rozdział 4 Używanie produktu z komputerami Mac

PLWW

background image

użyciu kabla USB znacznie ułatwia konfigurowanie połączenia bezprzewodowego. Po zakończeniu

konfigurowania można odłączyć kabel USB i korzystać z połączenia bezprzewodowego.

1.

Włóż instalacyjny dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM komputera.

2.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy pojawi się odpowiedni monit,

kliknij opcję Konfiguruj urządzenie do używania w sieci bezprzewodowej. W

odpowiedzi na wyświetlony monit podłącz kabel USB do urządzenia.

OSTROŻNIE:

Kabel USB należy podłączyć dopiero po pojawieniu się odpowiedniego monitu

w programie instalacyjnym.

3.

Po zakończeniu konfigurowania warto wydrukować stronę konfiguracji i upewnić się, że

urządzenie ma zdefiniowaną nazwę SSID.

4.

Wydrukuj stronę z jakiegokolwiek programu, aby upewnić się, że oprogramowanie zostało

poprawnie zainstalowane.