HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Tworzenie skrótów drukowania

background image

Tworzenie skrótów drukowania

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij

przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Skróty klawiszowe.

94

Rozdział 8 Zlecenie drukowania

PLWW

background image

4.

Wybierz istniejący skrót jako punkt wyjściowy.

UWAGA:

Zawsze należy wybierać skrót

przed zmianą jakichkolwiek ustawień

w prawej części ekranu. Jeśli najpierw

zostaną wybrane ustawienia, a potem skrót,

wszystkie ustawienia zostaną utracone.

5.

Wybierz opcje druku dla nowego skrótu.

PLWW

Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows

95

background image

6.

Kliknij przycisk Zapisz jako.

7.

Wprowadź nazwę skrótu, a następnie kliknij

przycisk OK.