HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Imprimarea când un cartuş de imprimare ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate

background image

Imprimarea când un cartuş de imprimare ajunge la sfârşitul duratei de viaţă
estimate

Înştiinţările referitoare la consumabile sunt comunicate pe panoul de control al produsului şi pe

computerele care au instalat software-ul complet al produsului. Dacă software-ul complet al produsului

nu este instalat, este posibil să nu primiţi toate înştiinţările referitoare la consumabile într-un mod clar.

Pentru a instala software-ul complet al produsului, introduceţi CD-ul livrat cu produsul şi urmaţi paşi

pentru instalarea completă.

Un mesaj <Consumabil> scăzut - unde <Consumabil> este cartuşul de imprimare color: Produsul

anunţă când nivelul unui consumabil este scăzut. Durata de viaţă rămasă efectivă a cartuşului poate fi

diferită. Încercaţi să aveţi un înlocuitor disponibil, pe care să îl puteţi instala când calitatea imprimării

nu mai este acceptabilă. Consumabilul nu trebuie înlocuit în acest moment.

Un mesaj <Consumabil> foarte scăzut. Produsul anunţă când nivelul unui consumabil este foarte

scăzut. Durata de viaţă rămasă efectivă a cartuşului poate fi diferită. Încercaţi să aveţi un consumabil

de schimb disponibil, pe care să îl puteţi instala când calitatea imprimării nu mai este acceptabilă.

Consumabilul nu trebuie înlocuit în acest moment, decât în cazul în care calitatea imprimării devine

inacceptabilă. După ce un consumabil HP a atins nivelul foarte scăzut, ia sfârşit şi garanţia

HP Premium Protection pentru consumabilul respectiv.

Pot apărea probleme de calitate a imprimării la utilizarea unui cartuş de imprimare aflat la sfârşitul

duratei sale de viaţă estimate. Consumabilul nu trebuie înlocuit în acest moment decât în cazul în care

calitatea imprimării devine inacceptabilă.

NOTĂ:

Utilizarea setării Continuare permite imprimarea după nivelul „Foarte scăzut” fără

interacţiunea clientului şi poate produce o calitate de imprimare nesatisfăcătoare.