HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Setările duplex şi ale vitezei legăturii

background image

Setările duplex şi ale vitezei legăturii

NOTĂ:

Aceste informaţii sunt valabile doar pentru reţelele Ethernet. Nu sunt valabile pentru reţelele

wireless.

NOTĂ:

Modificarea incorectă a setării pentru viteza legăturii poate împiedica produsul să comunice

cu alte dispozitive de reţea. Pentru majoritatea situaţiilor, produsul trebuie lăsat în modul automat.

Modificările pot cauza oprirea şi apoi repornirea produsului. Modificările trebuie efectuate numai

atunci când produsul se află în aşteptare.

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

OK

pentru a deschide meniurile.

2.

Deschideţi următoarele meniuri:

Configurare reţea

Viteză legătură

3.

Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a selecta una dintre următoarele setări.

Automat

10T Full (Card plin)

10T Half (Card plin pe jumătate)

100TX Full (Card plin)

100TX Half (Card plin pe jumătate)

NOTĂ:

Setarea trebuie să corespundă produsului de reţea la care vă conectaţi (hub de reţea,

comutator, gateway, ruter sau computer).

4.

Apăsaţi butonul

OK

. Produsul se opreşte, apoi porneşte.

50

Capitolul 5 Conectarea produsului cu Windows

ROWW