HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Imprimarea paginilor informative

background image

Imprimarea paginilor informative

Pagini informative care se găsesc ín memoria produsului. Aceste pagini ajută la diagnosticarea şi

rezolvarea problemelor produsului.

NOTĂ:

Dacă limba produsului nu a fost setată corect la instalare, puteţi seta limba manual, astfel

încât paginile informative să fie imprimate în una din limbile acceptate. Modificaţi limba utilizând

meniul Configurare sistem din panoul de control sau din serverul Web încorporat.

1.

De la panoul de control, apăsaţi butonul

OK

pentru a deschide meniurile.

2.

Deschideţi meniul Rapoarte.

3.

Selectaţi raportul pe care doriţi să îl imprimaţi, apoi apăsaţi butonul

OK

pentru a imprima

raportul.

Articol de meniu

Descriere

Structură meniu

Imprimă o hartă a configuraţiei meniului panoului de control. Sunt listate setările active
pentru fiecare meniu.

Raport config.

Tipăreşte o listă cu toate setările produsului. Include informaţii despre reţea când imprimanta
este conectată la o reţea.

Stare consumabile

Tipăreşte starea pentru fiecare cartuş de imprimare, inclusiv informaţiile următoare:

Procentajul estimat al duratei de viaţă rămase a cartuşului

Numărul aproximativ de pagini rămase

Numere de reper pentru cartuşele de imprimare HP

Numărul de pagini tipărite

Informaţii despre comandarea unor cartuşe de imprimare HP noi şi reciclarea
cartuşelor de imprimare HP uzate

Sumar reţea

Tipăreşte o listă cu toate setările de reţea ale produsului.

Pagină de utilizare

Listează paginile PCL, PCL 6, PS, paginile care s-au blocat sau nu au fost preluate de
imprimantă, paginile monocrome (alb-negru) sau color şi raportează numărul acestora

Listă de fonturi PCL

Tipăreşte o listă a tuturor fonturilor PCL instalate.

Listă de fonturi PS

Tipăreşte o listă a tuturor fonturilor PostScript (PS) instalate.

Listă de fonturi PCL6

Tipăreşte o listă a tuturor fonturilor PCL6 instalate.

Jurnal utilizare culori

Tipăreşte un raport care afişează numele utilizatorului, numele aplicaţiei şi informaţii privind
utilizarea culorilor pentru fiecare operaţie în parte.

Pagina Service

Tipăreşte raportul de service.

Pagina de diagnosticare

Tipăreşte paginile de calibrare şi de diagnosticare

Pagina Calitate imprimare

Imprimă o pagină care oferă ajutor la rezolvarea problemelor de calitate a imprimării

120

Capitolul 10 Gestionarea şi întreţinerea

ROWW