HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Alocarea memoriei

background image

Alocarea memoriei

Utilitarele sau comenzile descărcate pe produs pot include resurse (de exemplu, fonturi, macro-uri sau

tipare). Resursele marcate intern ca permanente, rămân în memoria imprimantei până la oprirea

acesteia.

Utilizaţi următoarele linii directoare dacă utilizaţi funcţionalitatea PDL (Page Description Language)

pentru a marca resursele ca permanente. Pentru detalii tehnice, consultaţi referinţele PDL

corespunzătoare pentru PCL sau PS.

Marcaţi resursele ca permanente numai când este absolut necesar ca acestea să rămână în

memorie în timp ce imprimanta este pornită.

Transmiteţi resurse permanente către produs numai la începutul unei operaţii de imprimare, nu în

timpul imprimării.

NOTĂ:

Utilizarea excesivă a resurselor permanente sau descărcarea acestora în timpul imprimării

poate afecta performanţa sau abilitatea de a imprima pagini complexe a acesteia.

130

Capitolul 10 Gestionarea şi întreţinerea

ROWW