HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Verificarea instalării modulului DIMM

background image

Verificarea instalării modulului DIMM

După instalarea modulului DIMM, verificaţi reuşita instalării.

1.

Porniţi produsul. Verificaţi dacă ledul Pregătit s-a aprins după ce imprimanta a trecut prin secvenţa

de pornire. Dacă este afişat un mesaj de eroare, este posibil ca un modul DIMM să fie instalat

incorect.

2.

Imprimaţi o pagină de configurare.

3.

Verificaţi secţiunea pentru memorie de pe pagina de configurare şi comparaţi-o cu pagina de

configurare tipărită înainte de instalarea memoriei. În cazul în care capacitatea de memorie nu

este crescută, este posibil ca modulul DIMM să nu se fi instalat corect sau să fie defect. Reluaţi

procedura de instalare. Dacă este necesar, instalaţi alt modul DIMM.

NOTĂ:

Dacă aţi instalat o limbă (personalitate) pentru produs, verificaţi secţiunea "Installed

Personalities and Options" ("Personalităţi şi opţiuni instalate") din pagina de configurare. Această

zonă ar trebui să indice noua limbă a produsului.

ROWW

Instalarea modulelor de memorie DIMM

129