HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Încărcarea tăvii 2 sau a tăvii opţionale 3

background image

Încărcarea tăvii 2 sau a tăvii opţionale 3

1.

Scoateţi tava din produs.

2.

Glisaţi ín afară ghidajele de lungime şi lăţime

ale hârtiei.

3.

Pentru a íncărca hârtie de dimensiune Legal,

trageţi tava apăsând şi menţinând apăsată

urechea de extindere ín timp ce trageţi tava

frontală spre dvs.

NOTĂ:

Când este íncărcată cu hârtie de

dimensiune Legal, tava se íntinde din faţa

produsului cu aproximativ 64 mm (2,5 inchi).

60

Capitolul 6 Hârtia şi suportul de imprimare

ROWW

background image

4.

Introduceţi hârtia în tavă şi asiguraţi-vă că este

întinsă în toate cele patru colţuri. Glisaţi

ghidajele laterale pentru lăţimea hârtiei astfel

încât să se alinieze cu marcajul de dimensiune

a hârtiei din partea de jos a tăvii. Glisaţi

ghidajul din faţă pentru lungimea hârtiei astfel

încât să împingă topul de hârtie spre partea

din spate a tăvii.

5.

Apăsaţi ín jos hârtia pentru a vă asigura că

topul de hârtie este sub urechile limită pentru

hârtie de pe partea tăvii.

6.

Glisaţi tava ín produs.

ROWW

Încărcarea tăvilor pentru hârtie

61