HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Index

background image

Index

A

accesorii

comandare 183

comandă 184

administrare reţea 49

adresă IP

configurare 31

obţinere 45

AirPrint 35, 41

alimentator de documente

localizare 5

aliniere culori, calibrare 164

ambalare produs 195

anulare

operaţie de imprimare 86

asistenţă

online 194

opţiuni de imprimare

(Windows) 88

reambalare produs 195

asistenţă clienţi

online 194

asistenţă online 194

asistenţă pentru clienţi

reambalare produs 195

asistenţă tehnică

online 194

reambalare produs 195

avertismente iii

B

baterii incluse 203

blocaje

cauze 151

contorizare 11, 120

locaţii 153

sertar de ieşire, eliminare 158

traseu hârtie, eliminare 156

blocaje hârtie. Vezi blocaje

broşuri

creare(Windows) 111

buton de alimentare 5

buton de pornire/oprire 5

buton wireless

localizare 5

C

Cablu USB, număr de reper 184

calibrare culori 14

calitate

setare arhivare 18

calitate ieşire

setare arhivare 18

calitate imagine

rezolvare 161

setare arhivare 18

calitate imprimare

îmbunătăţire 161

îmbunătăţire (Windows) 92

setare arhivare 18

capac din spate, localizare 6

caracteristici de protecţia

mediului 4

cartuşe

depozitare 68

garanţie 188

înlocuire 69

non-HP 68

pagină de stare consumabile

11, 120

reciclare 67, 202

cartuşe de imprimare

cipuri de memorie 189

deblocare uşiţă, localizare 5

garanţie 188

înlocuire 69

numere de reper 64, 184

pagină de stare consumabile

11, 120

reciclare 67

verificare pentru deteriorări

75, 167

cartuşe de imprimare, accesare 5

cartuşe de tipărire

depozitare 68

non-HP 68

reciclare 202

cartuşe de toner. Vezi cartuşe de

imprimare

cip de memorie, cartuş de

imprimare

descriere 189

color

calibrare 14

comandare consumabile

site-uri Web 183

comandă

consumabile şi accesorii 184

comenzi rapide (Windows)

creare 90

utilizare 88

conectare la o reţea wireless 46

conectivitate

rezolvarea problemelor 172

USB 44

conexiune de alimentare,

localizare 6

conexiune la reţea wireless 46

configurare

adresă IP 31

configurarea USB 44

consum

energie 198

consumabile

comandare 183, 184

contrafăcute 68

ROWW

Index

217

background image

non-HP 68

reciclare 67, 202

stare, vizualizare cu utilitarul

HP 34

consumabile anticontrafacere 68

consumabile contrafăcute 68

consumabile non-HP 68

contrast

afişaj, panou de control 15

contrast afişaj, setare 15

Control margini 116

convenţii, document iii

convenţii document iii

coperţi

imprimare (Mac) 38

imprimare pe hârtie diferită

(Windows) 107

corelare culori 118

crossover automat, setare 19

culoare

ajustare 114

Control margini 116

nuanţe de gri neutre 116

opţiuni semiton 116

culori

corelare 118

imprimare în tonuri de gri

(Windows) 102

tipărite vs. monitor 118

cuptor

blocaje, eliminare 156

curăţare 131

traseu hârtie 164

D

deblocarea uşiţei cartuşului,

localizare 5

decalaj hibernare

activare 123

dezactivare 123

declaraţie de conformitate 206

Declaraţie de siguranţă pentru laser

(Finlanda) 211

Declaraţie VCCI Japonia 210

declaraţii de siguranţă 210, 211

declaraţii de siguranţă laser 210,

211

defecte, repetare 76, 168

defecte repetitive, depanare 76,

168

depanare

blocaje 151, 153

defecte repetitive 76, 168

mesaje panou de control 138

probleme de conectare

directă 172

probleme de reţea 172

probleme în Mac 180

depozitare

cartuşe de tipărire 68

descărcare software

sistem de imprimare 21

deschiderea driverelor imprimantei

(Windows) 87

dezinstalarea software-ului din

Windows 27

dezinstalare software MAC 33

dimensiunea hârtiei

modificare 53

dimensiuni, suport

prestabilit, setare 13

dimensiunile hârtiei

selectare 92

selectare personalizat 92

dimensiunile paginii

scalarea documentelor pentru a

se încadra (Windows) 109

DIMM

instalare 125

verificare instalare 129

driver de imprimantă

configurare reţea wireless 48

drivere

acceptate (Windows) 22

modificarea tipurilor şi

dimensiunilor hârtiei 53

pagina de contorizare a

utilizării 11, 120

presetări (Mac) 38

schimbarea setărilor (Mac) 33

schimbarea setărilor

(Windows) 25

setări 25

setări (Mac) 38

setări (Windows) 87

universal 24

drivere de emulare PS 22

drivere de imprimantă

alegere 168

drivere de imprimantă (Mac)

schimbarea setărilor 33

setări 38

drivere de imprimantă (Windows)

acceptate 22

schimbarea setărilor 25

drivere imprimantă (Windows)

setări 87

drivere PCL 22

universal 24

Driver universal de tipărire 24

Driver universal de tipărire HP 24

E

economisirea resurselor 130

economisirea resurselor,

memorie 130

eliminare software MAC 33

eliminare software Windows 27

ePrint

activare sau dezactivare 10

erori

software 178

etichete

imprimare (Windows) 104

exemplare

modificarea numărului de

(Windows) 88

F

fax

setări din fabrică, restabilire

137

filigran 38

filigrane

adăugare (Windows) 110

firewall 46

fixare 116

Foaie de date despre siguranţa

materialelor (MSDS) 204

folii transparente

imprimare (Windows) 104

fonturi

DIMM-uri, instalare 125

liste, tipărire 11, 120

resurse permanente 130

setări pentru fontul Courier 17

formulare

imprimare (Windows) 102

218

Index

ROWW

background image

G

garanţie

cartuşe de imprimare 188

licenţă 190

produs 186

H

hârtie

blocaje 151

coperţi, utilizare de hârtie

diferită 107

dimensiune prestabilită pentru

tavă 62

dimensiuni acceptate 54

dimensiuni personalizate, setări

Macintosh 37

imprimare pe hârtie

preimprimată cu antet sau pe

formulare (Windows) 102

pagini per coală 39

prima pagină 38

prima şi ultima pagină, utilizare

de hârtie diferită 107

selectare 163

setări încreţire 18

setări prestabilite 13

hârtie, comandă 184

hârtie, specială

imprimare (Windows) 104

hârtie acceptată 54

hârtie cu antet

imprimare (Windows) 102

hârtie grafic, imprimare 12

hârtie muzică, imprimare 12

hârtie notebook, imprimare 12

hârtie preimprimată

imprimare (Windows) 102

hârtie specială

imprimare (Windows) 104

HP Customer Care 194

HP Easy Color

dezactivare 117

utilizare 117

HP ePrint

activare sau dezactivare 10

descriere 35

HP ePrint, utilizare 101

HP Web Jetadmin 122

I

imprimare

setări (Mac) 38

setări (Windows) 87

imprimarea a N pagini pe coală

39

imprimarea a N pagini pe o

singură coală

selectare (Windows) 96

imprimare duplex (pe ambele feţe)

setări (Windows) 93

imprimare faţă-verso

setări (Windows) 93

imprimare faţă-verso (duplexare)

Mac 39

imprimare pe ambele feţe

setări (Windows) 93

imprimare Web

HP ePrint 35

instalare

produs în reţele cu cablu 45

software, conexiuni USB 44

software, reţele cu cablu 46

Î

încărcare hârtie

tavă de intrare 59

încreţire, hârtie

setări 18

J

Jetadmin, HP Web 122

jurnal privind utilizarea culorilor

11, 120

L

licenţă, software 190

limbă, panou de control 13

Linux 28

liste de verificare, imprimare 12

M

Mac

eliminare software 33

modificarea tipurilor şi

dimensiunilor hârtiei 37

probleme, depanare 180

setări driver 33, 38

sisteme de operare acceptate

30

utilitar HP 34

Macintosh

asistenţă 194

redimensionare documente 37

mai multe pagini pe o coală

imprimare (Windows) 96

mai multe pagini per coală 39

măsuri de precauţie iii

medii de imprimare

acceptate 54

memorie

inclusă 2

instalare 125

număr de reper 184

resurse permanente 130

verificare instalare 129

meniu

Formulare rapide 12

meniul Configurare sistem 13

meniul Network config

(Configurare reţea) 19

meniul Reports (Rapoarte) 11

meniul Service 18

Meniul Servicii Web HP 10

meniuri, panou de control

hartă, imprimare 11, 120

Network Config. (Configuraţie

reţea) 19

Reports (Rapoarte) 11

Service 18

Servicii Web HP 10

System Setup (Configurare

sistem) 13

mesaje, panou de control 138

mesaje de eroare, panou de

control 138

motor, curăţare 131

N

note iii

nuanţe de gri neutre 116

număr de pagini 11, 120

O

obţinere

adresă IP 45

operaţie de imprimare

anulare 86

opţiuni pentru culori

HP EasyColor (Windows) 117

setare (Windows) 99

ROWW

Index

219

background image

orientare

selectare, Windows 98

orientare peisaj

selectare, Windows 98

orientare portret

selectare, Windows 98

P

pagina Calitate imprimare

imprimare 75, 167

interpretare 75, 167

pagina de contorizare a utilizării

11, 120

pagina de service 11, 120

pagină de configurare 11, 120

pagină de stare consumabile 11,

120

imprimare 74, 166

pagini pe minut 2

pagini per coală 39

selectare (Windows) 96

panou de control

contrast afişaj 15

hartă de meniuri, imprimare

11, 120

limbă 13

localizare 5

meniul Reports (Rapoarte) 11

meniul Service 18

meniu System Setup

(Configurare sistem) 13

mesaje, depanare 138

Network Config. (Configuraţie

reţea) meniu 19

Servicii Web HP meniu 10

setări 25, 33

tipuri de mesaje 138

PCL Font List (Listă de fonturi PCL)

11, 120

port de reţea

tip inclus 6

porturi

tipuri incluse 6

porturi de reţea

localizare 6

porturi interfaţă

tipuri incluse 6

port USB

localizare 6

setări viteză 18

tip inclus 6

presetări (Mac) 38

prima pagină

imprimare pe hârtie diferită

(Windows) 107

utilizare hârtie diferită 38

prioritate, setări 25, 33

probleme de preluare a hârtiei

rezolvare 151

produs fără mercur 203

programul de protecţie a

mediului 201

PS Font List (Listă de fonturi PS)

11, 120

R

rapoarte

pagina Calitate imprimare 11,

120

reambalare produs 195

reciclare 4, 202

Programul HP ecologic şi de

returnare a materialelor pentru

imprimare 202

reciclarea consumabilelor 67

redimensionare documente

Macintosh 37

Windows 109

Reglementări DOC Canada 210

restabilire setări implicite 18

restabilire valori prestabilite setări

din fabrică 137

restricţii pentru materiale 203

resurse permanente 130

reţea

parolă, schimbare 49

parolă, setare 49

setări 19

setări viteză legătură 50

reţea wireless

configurare cu USB 32, 47

configurare cu WPS 32, 47

instalare driver 48

reţele

HP Web Jetadmin 122

modele care acceptă 2

pagină de configurare 11,

120

raport setări 11, 120

reţele, cu cablu

instalarea produsului 45

rezolvare

probleme de conectare

directă 172

probleme de reţea 172

rezolvare probleme

niciun răspuns 170

răspuns lent 171

S

scalare documente

Macintosh 37

Windows 109

schimbare

cartuş de imprimare 69

scoatere din uz, după utilizare

203

scoatere din uz după utilizare

203

sertar, ieşire

blocaje, eliminare 158

localizare 5

sertar de ieşire

blocaje, eliminare 158

localizare 5

server Web încorporat (EWS)

atribuire de parole 122

caracteristici 121

server Web încorporat HP 28

service

reambalare produs 195

Servicii Web HP, activare 101

setare arhivare 18

setări

drivere 25

drivere (Mac) 33

meniul Configurare sistem 13

presetări driver (Mac) 38

prioritate 25, 33

raport reţea 11, 120

restabilire valori implicite 18

reţea, modificare 49

reţea, vizualizare 49

setări din fabrică, restabilire

137

setări de culoare

ajustare 162

setări din fabrică, restabilire 137

setări din fila Color 40

220

Index

ROWW

background image

setări font Courier 17

setări hârtie cu dimensiuni

personalizate

Macintosh 37

setări implicite, restabilire 18,

137

setările driverului Macintosh

filigrane 38

hârtie cu dimensiuni

personalizate 37

setări Mod economie de energie

67, 123

setări personalizate de imprimare

(Windows) 88

setări viteză legătură 50

sisteme de operare acceptate 22,

30

Site-ul Web HP antifraudă 68

site-uri Internet 28

site-uri Web

asistenţă clienţi 194

asistenţă clienţi Macintosh

194

comandare consumabile 183

driver universal de tipărire 24

Foaie de date despre siguranţa

materialelor (MSDS) 204

HP Web Jetadmin,

descărcare 122

rapoarte de fraudă 68

software, descărcare 21

site Web antifraudă 68

software

acord de licenţă pentru

software 190

dezinstalare Mac 33

dezinstalare pentru Windows

27

instalare, conexiuni USB 44

instalare, reţele cu cablu 46

Linux 28

probleme 178

server Web încorporat 28

setări 25, 33

sisteme de operare acceptate

22, 30

site-uri Web 21

Solaris 28

UNIX 28

utilitar HP 34

Windows 28

software HP-UX 28

software Linux 28

software pentru sistemul de

imprimare 21

software Solaris 28

software UNIX 28

Specificaţie EMC Coreea 211

specificaţii

electrice şi acustice 198

fizice 198

specificaţii acustice 198

specificaţii dimensiuni, produs

198

specificaţii fizice 198

specificaţii privind alimentarea

198

stare

consumabile, imprimare

raport 11, 120

utilitar HP, Mac 34

sugestii iii

suport de imprimare

dimensiuni personalizate, setări

Macintosh 37

pagini per coală 39

prima pagină 38

setări prestabilite 13

T

tava 1

blocaje, eliminare 154

imprimare faţă-verso 39

localizare 5

setări 13

tava 2

blocaje, eliminare 155

capacitate 5

localizare 5

setări 13

tava 3

capacitate 5

localizare 5

număr de reper 184

tavă, de ieşire

extensie pentru format Legal 5

tavă de alimentare

încărcare 59

localizare 5

tăvi

blocaje, eliminare 155

dimensiune prestabilită hârtie

62

imprimare faţă-verso 39

incluse 2

localizare 5

selectare (Windows) 93

setări 13

TCP/IP

setări 19

tip de hârtie

modificare 161

tipuri de hârtie

modificare 53

selectare 93

tonuri de gri

imprimare (Windows) 102

traseu hârtie

blocaje, eliminare 156

trimitere produs 195

U

ultima pagină

imprimare pe hârtie diferită

(Windows) 107

Uniunea Europeană, scoatere din

uz 204

UNIX 28

USB

configurare reţea wireless 32,

47

uşă frontală, localizare 5

utilitar HP 34

utilitar HP, Mac 34

V

valori implicite din fabrică,

restabilire 18

W

Windows

componente software 28

drivere acceptate 22

driver universal de tipărire 24

setări driver 25

sisteme de operare acceptate

22

WPS

configurare reţea wireless 32,

47

ROWW

Index

221

background image

222

Index

ROWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-91005*

*CE955-91005*

CE955-91005