HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Instrucţiuni cu privire la cablul de alimentare

background image

Instrucţiuni cu privire la cablul de alimentare

Asiguraţi-vă că sursa de alimentare corespunde tensiunii nominale a produsului. Tensiunea nominală

este menţionată pe eticheta produsului. Produsul utilizează fie 100-127 V c.a., fie 220-240 V c.a. la

50/60 Hz.

Conectaţi cablul de alimentare între produs şi o priză de c.a. cu împământare.

ATENŢIE:

Pentru a preveni deteriorarea produsului, utilizaţi numai cablul de alimentare care a fost

livrat împreună cu produsul.

210

Anexa D Informaţii despre norme

ROWW