HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Consumul de energie

background image

Consumul de energie

Consumul de energie scade considerabil în modul Gata sau Hibernare, prin care se economisesc

resurse naturale şi bani fără să fie afectată performanţa ridicată a acestui produs. Echipamentele
Hewlett-Packard pentru imprimare şi prelucrare a imaginilor care sunt marcate cu sigla ENERGY STAR

®

se încadrează în cerinţele ENERGY STAR ale U.S. Environmental Protection Agency pentru

echipamentele de prelucrare a imaginilor. Pe echipamentele de prelucrare a imaginilor care se

încadrează în cerinţele ENERGY STAR va apărea următoarea marcă:

Informaţii suplimentare despre modelele de produse de prelucrare a imaginilor care se încadrează în

cerinţele ENERGY STAR sunt listate la:

www.hp.com/go/energystar