HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Reglementări FCC

background image

Reglementări FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru un dispozitiv

digital din Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt destinate să

ofere o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare dintr-o instalaţie rezidenţială. Acest

echipament generează, foloseşte şi poate emite unde radio. Dacă nu este instalat şi utilizat în

conformitate cu instrucţiunile, poate să cauzeze interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu

există nici o garanţie că nu vor surveni interferenţe într-o anumită instalare. Dacă acest echipament

cauzează interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru care se poate determina prin pornirea

şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţele printr-una sau

mai multe dintre următoarele măsuri:

Reorientarea sau schimbarea poziţiei antenei de recepţie.

Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.

Conectarea echipamentului la o priză aflată pe alt circuit decât cel pe care se află receptorul.

Consultarea furnizorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat.

NOTĂ:

Modificările aduse imprimantei care nu sunt aprobate expres de HP pot anula dreptul

utilizatorului de a opera acest echipament.

Pentru a respecta limitările impuse pentru clasa B în partea 15 a regulamentului FCC, trebuie să folosiţi

un cablu de interfaţă ecranat.

200

Anexa D Informaţii despre norme

ROWW