HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - meniul Configurare reţea

background image

meniul Configurare reţea

Utilizaţi acest meniu pentru a stabili setările de configurare a reţelei. Elementele marcate cu asterisc (*)

indică setarea prestabilită din fabrică.

Articol de meniu

Articol de submeniu

Descriere

Meniu wireless (doar pentru
produsele wireless)

NOTĂ:

De asemenea, puteţi accesa

acest meniu apăsând butonul
Wireless din partea frontală a
produsului.

Direct WiFi

Furnizează numele Direct Wifi al produsului, astfel încât
să îl puteţi accesa de pe alt dispozitiv wireless care
acceptă protocolul Wi-Fi Direct.

Configurare WPS

Dacă routerul wireless acceptă această caracteristică,
utilizaţi această metodă pentru a configura produsul într-o
reţea wireless. Aceasta este cea mai simplă metodă.

Test de reţea

Testează reţeaua wireless şi imprimă un raport cu
rezultatele.

Wireless dezactivat/activat

Activaţi sau dezactivaţi caracteristica pentru reţea
wireless.

Configurare TCP/IP

Automat*

Manual

Selectaţi opţiunea Automat pentru a configura automat
toate setările TCP/IP.

Selectaţi opţiunea Manual pentru a configura manual
adresa IP, masca de subreţea şi gateway-ul prestabilit.

Crossover automat

Pornit*

Oprit

Activează sau dezactivează utilizarea unui cablu de reţea
10/100 standard când produsul este conectat direct la un
computer.

Servicii reţea

IPv4

IPv6

Activaţi sau dezactivaţi protocolul IPv4 sau IPv6. În mod
prestabilit, fiecare protocol este activat.

Afişare adresă IP

Nu

Da*

Nu: Adresa IP a produsului nu va apărea pe afişajul
panoului de control.

Da: Adresa IP a produsului va apărea pe afişajul
panoului de control.

Viteză legătură

Automat*

10T Maximă

10T Jumătate

100TX Maximă

100TX Jumătate

Setează manual viteza legăturii dacă este necesar.

După ce aţi setat viteza legăturii, produsul reporneşte
automat.

HTTPS impus

Nu*

Da

Setează produsul astfel încât să comunice doar cu site-
urile Web care utilizează HyperText Transfer Protocol
Secure - Protocolul de transfer hipertext securizat (HTTPS).

Restabilire setări implicite

Restabileşte setările de configurare a reţelei la valorile

implicite.

ROWW

meniul Configurare reţea

19

background image

20

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW