HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - meniul Configurare sistem

background image

meniul Configurare sistem

În tabelul următor, elementele marcate cu asterisc (*) indică setarea prestabilită din fabrică.

Articol de meniu

Articol de
submeniu

Articol de
submeniu

Element de
submeniu

Descriere

Limbă

Selectaţi limba pentru mesajele care apar pe
afişajul panoului de control şi în rapoartele
produsului.

Config. hârtie

Dimensiune
prestabilită
hârtie

Letter

A4

Legal

Selectează dimensiunea de tipărire a

rapoartelor interne sau pentru orice altă operaţie
de tipărire în care nu se specifică o dimensiune.

Tip implicit
hârtie

Afişează o listă a
tipurilor de hârtie
disponibile.

Selectaţi tipul de hârtie pentru imprimarea

rapoartelor interne sau pentru toate operaţiile de
imprimare pentru care nu este specificat un tip.

Tava 1

Tip hârtie

Dimens. hârtie

Selectaţi valorile prestabilite ale dimensiunii şi

tipului pentru Tava 1 din lista de dimensiuni şi
tipuri disponibile.

Tava 2

Tip hârtie

Dimens. hârtie

Selectaţi dimensiunea şi tipul prestabilite pentru

tava 2 din lista de dimensiuni şi tipuri
disponibile.

Acţ. lipsă hârt.

Aştept. nelim.*

Anulare

Ignorare

Selectează modul în care imprimanta va

reacţiona când o operaţie de imprimare necesită
o dimensiune sau un tip indisponibil sau când
tava specificată este goală.

Selectaţi opţiunea Aştept. nelim. pentru a seta
produsul să aştepte până când încărcaţi hârtia
corectă şi apăsaţi butonul

OK

. Aceasta este

setarea prestabilită.

Selectaţi opţiunea Ignorare pentru a imprima
pe o altă dimensiune sau pe un alt tip după o
întârziere specificată.

Selectaţi opţiunea Anulare pentru a revoca
automat operaţia de imprimare după o
întârziere specificată.

Dacă selectaţi opţiunea Ignorare sau
Anulare, vi se solicită de la panoul de control
să specificaţi numărul de secunde de întârziere.
Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a mări sau
micşora durata.

ROWW

meniul Configurare sistem

13

background image

Articol de meniu

Articol de
submeniu

Articol de
submeniu

Element de
submeniu

Descriere

Calitate
imprimare

Calibrare culori

După pornire

Calibrare acum

După pornire: Selectaţi durata de timp după
care va fi calibrat produsul după pornire.
Setarea prestabilită este 15 minute.

Calibrare acum: Setează produsul să
efectueze calibrarea imediat. Dacă o operaţie
este în curs de procesare, produsul este calibrat
după încheierea operaţiei. Dacă se afişează un
mesaj de eroare, va trebui să eliminaţi mai întâi
eroarea.

Reglare aliniere

Imprimare
pagină de test

Utilizaţi acest meniu pentru a schimba alinierea

marginilor în scopul centrării imaginii pe
pagină, de sus în jos şi de la stânga la dreapta.
Înainte de a ajusta aceste valori, imprimaţi o
pagină de test. Aceasta furnizează ghidaje de
aliniere pe direcţiile X şi Y, astfel încât să puteţi
determina ce ajustări sunt necesare.

Ajustare tava
<X>

Deplasare X1

Deplasare X2

Deplasare Y

Utilizaţi setarea D

eplasare X1 pentru a centra

imaginea dintr-o margine laterală în cealaltă pe
paginile imprimate pe o singură faţă sau pentru
cea de-a doua faţă a paginilor imprimate faţă-
verso.

Utilizaţi setarea Deplasare X2 pentru a centra
imaginea dintr-o margine laterală în cealaltă pe
prima faţă a paginilor imprimate faţă-verso.

Utilizaţi setarea Deplasare Y pentru a centra
imaginea pe pagină de sus în jos.

Setări de
energie

Întârziere oprire

15 minute*

30 minute

1 oră

2 ore

Oprit

1 minut

Setează cât timp rămâne produsul inactiv înainte

de a intra în modul de oprire. Produsul iese
automat din modul de oprire când trimiteţi o
operaţie de imprimare sau când apăsaţi un
buton de pe panoul de control.

NOTĂ:

Perioada prestabilită pentru opţiunea

Întârziere oprire este de 15 minute.

Oprire automată Întârziere oprire

30 minute*

1 oră

2 ore

4 ore

8 ore

24 ore

Niciodată

Selectaţi perioada de timp după care produsul
se opreşte automat.

NOTĂ:

Perioada prestabilită pentru opţiunea

Întârziere oprire este de 30 de minute.

14

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW

background image

Articol de meniu

Articol de
submeniu

Articol de
submeniu

Element de
submeniu

Descriere

Evenimente de
activare

Operaţie USB

Operaţie LAN

Operaţie
wireless

Apăsare buton

Selectaţi dacă produsul se activează când
primeşte oricare dintre aceste tipuri de operaţii
sau acţiuni.

Valoarea prestabilită pentru fiecare opţiune este
Da.

Contrast afişaj

Mediu*

Mai închis

Cel mai închis

Cel mai desch.

Mai deschis

Selectaţi nivelul contrastului pentru afişaj.

Setări
consumabile

Cartuş negru

Setări de nivel
foarte scăzut

Solicitare*

Continuare

Oprire

Setaţi modul în care se comportă produsul când
nivelul cartuşului de imprimare negru atinge
pragul de nivel foarte scăzut.

Solicitare: Produsul nu va mai imprima şi
vă va solicita să înlocuiţi cartuşul de
imprimare. Puteţi să confirmaţi solicitarea şi
să continuaţi imprimarea. O opţiune
configurabilă de către client pe acest
produs este „Solicitare de reamintire după
100 de pagini, 200 de pagini, 300 de
pagini sau niciodată”. Această opţiune este
oferită pentru confortul clientului şi nu este
o indicaţie că aceste pagini vor avea o
calitate acceptabilă a imprimării.

Continuare: Produsul vă avertizează că
nivelul cartuşului de imprimare este foarte
scăzut, dar continuă imprimarea.

Oprire: Produsul nu va mai imprima până
când nu înlocuiţi cartuşul de imprimare.

Prag scăzut

Introducere
procentaj

Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a creşte sau
a reduce procentul duratei de viaţă estimate la
care doriţi ca produsul să vă avertizeze că
nivelul cartuşului de imprimare este scăzut.

Pentru cartuşul negru care se expediază
împreună cu produsul, valoarea prestabilită este
24%. Pentru cartuşul de imprimare negru de
schimb de capacitate standard, valoarea
prestabilită este 13%. Pentru cartuşul de
imprimare negru de schimb de mare capacitate,
valoarea prestabilită este 7%.

Valorile prestabilite sunt destinate să ofere
aproximativ două săptămâni de utilizare înainte
ca respectivul cartuş să ajungă la un nivel foarte
scăzut.

ROWW

meniul Configurare sistem

15

background image

Articol de meniu

Articol de
submeniu

Articol de
submeniu

Element de
submeniu

Descriere

Cartuşe color

Setări de nivel
foarte scăzut

Oprire

Solicitare*

Continuare

Imp. în negru

Setaţi modul în care se comportă produsul când
unul dintre cartuşele de imprimare color atinge
pragul de nivel foarte scăzut.

Solicitare: Produsul nu va mai imprima şi
vă va solicita să înlocuiţi cartuşul de
imprimare. Puteţi să confirmaţi solicitarea şi
să continuaţi imprimarea. O opţiune
configurabilă de către client pe acest
produs este „Solicitare de reamintire după
100 de pagini, 200 de pagini, 300 de
pagini sau niciodată”. Această opţiune este
oferită pentru confortul clientului şi nu este
o indicaţie că aceste pagini vor avea o
calitate acceptabilă a imprimării.

Continuare: Produsul vă avertizează că
nivelul cartuşului de imprimare este foarte
scăzut, dar continuă imprimarea.

Imp. în negru: Produsul a fost configurat
de client pentru a imprima utilizând numai
cartuşul negru de imprimare atunci când
nivelul unui consumabil color este foarte
scăzut. Consumabilul color este posibil să
mai poată încă executa imprimări de o
calitate acceptabilă. Pentru a imprima
color, fie înlocuiţi consumabilul color, fie
reconfiguraţi produsul.

Când optaţi pentru a înlocui cartuşul de
imprimare cu nivel foarte scăzut,
imprimarea color este reluată automat.

Oprire: Produsul nu va mai imprima până
când nu înlocuiţi cartuşul de imprimare.

Prag scăzut

Cian

Magenta

Galben

Introducere procentaj

Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a creşte sau
a reduce procentul duratei de viaţă estimate la
care doriţi ca produsul să vă avertizeze că
nivelul cartuşului de imprimare este scăzut.

Pentru cartuşele de imprimare color care se
expediază împreună cu produsul, valoarea
prestabilită este 16%. Pentru cartuşele de
imprimare color de schimb, valoarea prestabilită
este 7%.

Valorile prestabilite sunt destinate să ofere
aproximativ două săptămâni de utilizare înainte
ca respectivul cartuş să ajungă la un nivel foarte
scăzut.

16

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW

background image

Articol de meniu

Articol de
submeniu

Articol de
submeniu

Element de
submeniu

Descriere

Stocare date de
utilizare

Pe consumabil*

Nu pe
consumabil

Produsul

stochează automat datele de utilizare

ale cartuşelor de imprimare în memoria sa
internă. De asemenea, poate stoca aceste date
în cipurile de memorie din cartuşele de
imprimare. Selectaţi opţiunea Nu pe
consumabil
pentru a stoca datele numai în
memoria produsului.

Informaţiile stocate în cipurile de memorie ale
cartuşelor de imprimare ajută HP să proiecteze
produse viitoare care întrunesc nevoile de
imprimare ale clienţilor noştri. HP colectează
mostre ale cipurilor de memorie din cartuşele de
imprimare returnate prin programul gratuit de
returnare şi reciclare al HP. Cipurile de memorie
din aceste mostre sunt citite şi studiate în
vederea îmbunătăţirii viitoarelor produse HP.

Datele colectate de pe cipul de memorie al
cartuşului de imprimare nu conţin informaţii care
pot fi utilizate pentru identificarea unui client sau
a utilizatorului cartuşului de imprimare sau a
produsului acestuia.

Font Courier

Obişnuit*

Închis

Selectaţi o versiune a fontului Courier.

ROWW

meniul Configurare sistem

17