HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Meniul Service

background image

Meniul Service

Utilizaţi acest meniu pentru a reveni la setările prestabilite, pentru a curăţa imprimanta şi activa

modurile speciale care afectează rezultatele imprimării. Elementele marcate cu asterisc (*) indică

setarea prestabilită din fabrică.

Articol de meniu

Element de submeniu

Descriere

Pagină de curăţare

Utilizaţi această opţiune pentru a curăţa imprimanta

în cazul în care observaţi pete de toner sau alte
semne pe materialele imprimate. Procesul de curăţare
îndepărtează praful şi tonerul în exces de pe traseul
hârtiei.

Când selectaţi această opţiune, imprimanta vă
solicită să încărcaţi hârtie simplă în tava 1, apoi să
apăsaţi butonul

OK

pentru a începe procesul de

curăţare. Aşteptaţi finalizarea procesului. Aruncaţi
pagina imprimată.

NOTĂ:

Pentru modelele care nu dispun de un

duplexor automat, produsul imprimă prima faţă şi
apoi vă solicită să scoateţi pagina din sertarul de
ieşire şi să o reîncărcaţi în tava 1, menţinând aceeaşi
orientare.

Viteză USB

Mare*

Integrală

Pentru ca produsul să funcţioneze la viteză mare,
trebuie să aibă activată viteza mare şi să fie conectat
la un controler gazdă EHCI care să funcţioneze, de
asemenea, la viteză mare. De asemenea, această
opţiune de meniu nu reflectă viteza curentă de
funcţionare a produsului.

Reduc. încreţire hârtie

Pornit

Oprit*

Dacă paginile imprimate sunt ondulate frecvent,
utilizaţi această opţiune pentru a seta imprimanta la
un mod care reduce posibilitatea de ondulare.

Imprimare arhivă

Pornit

Oprit*

Dacă paginile imprimate vor fi stocate timp
îndelungat, utilizaţi această opţiune pentru a seta
imprimanta la un mod care reduce întinderea
tonerului şi aspectul prăfuit.

Dată firmware

Afişează codul de dată curentă al firmware-ului.

Restabilire setări implicite

Setează toate setările de meniu personalizate la

valorile prestabilite din fabrică.

18

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW