HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Meniul Servicii Web HP

background image

Meniul Servicii Web HP

Element de meniu

Descriere

Afişare adresă

Selectaţi dacă afişaţi adresa de e-mail a produsului pe panoul de control când este
activată caracteristica ePrint.

Imprimare fişă cu informaţii

Imprimaţi o pagină care conţine adresa de e-mail pentru produs, precum şi alte
informaţii pentru Serviciile Web HP.

ePrint activat/dezactivat

Activaţi sau dezactivaţi HP ePrint.

Eliminare servicii

Eliminaţi Servicii Web HP din acest produs.

10

Capitolul 2 Meniurile panoului de control

ROWW