HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Configuraţia panoului de control

background image

Port USB (jos)

6

Capitolul 1 Noţiuni de bază despre produs

ROWW

background image

Localizarea numărului de serie şi a codul modelului

Eticheta cu numărul de serie şi codul modelului produsului se află în interiorul uşii frontale.

ROWW

Vederile produsului

7

background image

Configuraţia panoului de control

1

Afişajul panoului de control: Afişajul furnizează informaţii despre produs. Utilizaţi meniurile care apar pe afişaj pentru a
stabili setările produsului.

2

Butonul săgeată înapoi : Utilizaţi acest buton pentru următoarele acţiuni:

Ieşirea din meniurile panoului de control.

Întoarcerea la un meniu anterior dintr-o listă de submeniuri.

Întoarcerea la un element de meniu anterior dintr-o listă de submeniuri (fără a salva modificările aduse elementului
de meniu).

3

Butonul săgeată stânga : Utilizaţi acest buton pentru a naviga în meniuri sau pentru a micşora o valoare care apare
pe afişaj.

4

Butonul

OK

: Apăsaţi butonul

OK

pentru următoarele acţiuni:

Deschiderea meniurilor din panoul de control.

Deschiderea unui submeniu afişat pe ecranul panoului de control.

Selectarea unui articol dintr-un meniu.

Ştergerea unor erori.

Începerea unei operaţii de imprimare ca urmare a unei solicitări de la panoul de control (de exemplu, când apare
mesajul Apăsaţi [OK] pt. a continua pe afişajul panoului de control).

5

Butonul săgeată dreapta : Utilizaţi acest buton pentru a naviga prin meniuri sau pentru a mări o valoare care apare pe
afişaj.

6

Butonul Revocare : Apăsaţi acest buton pentru a anula o operaţie de imprimare când ledul de atenţionare luminează
intermitent sau pentru a ieşi din meniurile panoului de control.

7

Ledul Pregătit (verde): Ledul Pregătit este aprins dacă imprimanta este pregătită pentru imprimare. Luminează intermitent
când produsul primeşte date de imprimare sau când este în modul de oprire.

8

Ledul Atenţie (galben): Ledul Atenţie luminează intermitent când cartuşul de imprimare este gol sau când produsul
necesită intervenţia utilizatorului.

8

Capitolul 1 Noţiuni de bază despre produs

ROWW