HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Asistenţă

background image

Asistenţă

În plus faţă de informaţiile din acest ghid, sunt disponibile alte surse care oferă informaţii utile.

Centrul de asistenţă şi instruire HP

Centrul de asistenţă şi instruire HP şi alte documentaţii se află pe CD-ul care a fost
livrat cu produsul sau în folderul programului HP de pe computerul dvs. Centrul de
asistenţă şi instruire HP este un instrument de asistenţă pentru produs care oferă
acces facil la informaţii despre produs, asistenţă Web pentru produsele HP,
depanare şi informaţii despre siguranţă şi reglementări.

Subiecte de referinţă rapidă

Câteva subiecte de referinţă rapidă pentru acest produs sunt disponibile pe acest
site Web:

www.hp.com/support/LJColorM351

sau

www.hp.com/support/

LJColorM451

Puteţi să imprimaţi aceste subiecte şi să le păstraţi lângă produs. Acestea reprezintă
o referinţă la îndemână pentru procedurile pe care le efectuaţi frecvent.

134

Capitolul 11 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor
generale

1.

Asiguraţi-vă că produsul este configurat corect.

a. Apăsaţi butonul pornire/oprire pentru a porni produsul sau pentru a dezactiva modul Oprire

automată.

b. Verificaţi conexiunie cablurilor de alimentare.

c.

Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este corectă pentru configuraţia energetică a

produsului. (Consultaţi eticheta de pe spatele produsului pentru cerinţe referitoare la

tensiune.) Dacă utilizaţi un prelungitor şi tensiunea nu corespunde specificaţiilor, conectaţi

produsul direct la priza de perete. Dacă produsul este deja conectat la priza de perete,

încercaţi o altă priză.

d. Dacă niciuna dintre aceste măsuri nu restabileşte alimentarea, contactaţi Asistenţa pentru

clienţi HP.

2.

Verificaţi cablarea.

a. Verificaţi conexiunea cablului dintre produs şi computer. Asiguraţi-vă că conexiunea este

sigură.

b. Asiguraţi-vă că nu cablul în sine este defect, prin utilizarea unui alt cablu, dacă este posibil.

c.

Verificaţi conexiunea la reţea (numai pentru modelele de reţea): Asiguraţi-vă că ledul de

reţea este aprins. Ledul de reţea se află în dreptul portului de reţea de pe partea posterioară

a produsului.

Dacă în continuare produsul nu se poate conecta la reţea, dezinstalaţi şi apoi reinstalaţi

produsul. Dacă eroarea persistă, contactaţi un administrator de reţea.

3.

Verificaţi dacă apar mesaje pe afişajul panoului de control.

4.

Asiguraţi-vă că hârtia pe care o utilizaţi respectă specificaţiile.

5.

Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corect în tava de alimentare.

6.

Asiguraţi-vă că software-ul produsului este instalat corect.

7.

Verificaţi dacă aţi instalat driverul imprimantei pentru acest produs şi dacă selectaţi acest produs

din lista de imprimante disponibile.

8.

Imprimaţi o pagină de configuraţie.

a. Dacă pagina nu se imprimă, verificaţi dacă tava de alimentare conţine hârtie şi dacă hârtia

este încărcată corespunzător.

b. Asiguraţi-vă de instalarea corectă a cartuşelor de imprimare.

ROWW