HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Eliminarea blocajelor din tava 1

background image

alt pachet.

3.

Nu utilizaţi hârtie pe care s-a imprimat sau copiat anterior.

4.

Asiguraţi-vă că tava nu este umplută excesiv. Dacă este, scoateţi întregul top de hârtie din tavă,

îndreptaţi-l, apoi puneţi la loc în tavă o parte din hârtie.

ROWW

Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează

151

background image

5.

Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt ajustate corect pentru dimensiunea hârtiei. Ajustaţi

ghidajele astfel încât acestea să atingă topul de hârtie fără a-l îndoi.

6.

Asiguraţi-vă că tava este introdusă complet în produs.

7.

Dacă imprimaţi pe hârtie grea, în relief sau perforată, utilizaţi caracteristica de alimentare

manuală şi alimentaţi colile pe rând.

152

Capitolul 11 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

Eliminarea blocajelor

Locurile unde pot apărea blocaje

Utilizaţi această ilustraţie pentru a găsi locaţiile blocajelor.

3

4

1

Tava de ieşire

2

Tava 1

3

Tava 2

4

Cuptor

5

Zona de acces la blocaje de la tava 2

ROWW

Eliminarea blocajelor

153

background image

Eliminarea blocajelor din tava 1

1.

Trageţi coala blocată din tava 1.

NOTĂ:

Dacă foaia se rupe, asiguraţi-vă că

toate fragmentele sunt índepărtate ínainte de

reluarea imprimării.

2.

Trageţi afară tava 2 şi aşezaţi-o pe o

suprafaţă plană.

3.

Coborâţi tava de acces la blocaje.

154

Capitolul 11 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

4.

Scoateţi foaia blocată trăgând-o direct ín

afară.

5.

Împingeţi tava de acces la blocaje pentru a o

închide, apoi înlocuiţi tava 2.

NOTĂ:

Pentru a închide tava, împingeţi în

mijloc sau cu presiune constantă pe ambele

laturi. Evitaţi să împingeţi doar pe o latură.