HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Tipuri de mesaje pe panoul de control

background image

Tipuri de mesaje pe panoul de control

Mesajele de pe panoul de control indică starea curentă a produsului sau situaţii care pot necesita

intervenţia utilizatorului.

Mesajele de alertă şi de avertisment sunt afişate temporar şi pot solicita confirmarea mesajului prin

apăsarea butonului

OK

pentru a relua sau prin apăsarea butonului Revocare pentru a anula

operaţia. În cazul anumitor avertismente, este posibil ca operaţia în cauză să nu fie finalizată sau

calitatea imprimării să fie afectată. Dacă mesajul de alertă sau avertisment este corelat cu imprimarea

şi caracteristica de continuare automată este activată, produsul va încerca să reia operaţia de

imprimare după ce avertismentul a fost afişat timp de 10 secunde şi nu a fost primită confirmarea.

Mesajele de erori critice pot indica anumite tipuri de eşecuri. Oprirea şi repornirea alimentării pot

remedia problema. Dacă o eroare critică persistă, este posibil ca imprimanta să necesite service.