HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Nu se pot conecta mai multe computere la produsul wireless

background image

Nu se pot conecta mai multe computere la produsul wireless

1.

Asiguraţi-vă că celelalte computere se află în aria de acoperire wireless şi că niciun obstacol nu

blochează semnalul. Pentru majoritatea reţelelor, aria de acoperire wireless este de 30 m faţă de

punctul de acces wireless.

2.

Asiguraţi-vă că produsul este pornit şi că este în starea Pregătit.

3.

Opriţi toate firewallurile terţe de pe computerul dvs.

4.

Asiguraţi-vă că reţeaua wireless funcţionează corect.

a. Din panoul de control al produsului, deschideţi meniul Configurare reţea, apoi deschideţi

elementul Meniu wireless.

b. Selectaţi elementul Test de reţea pentru a testa reţeaua wireless. Produsul imprimă un

raport cu rezultatele.

5.

Asiguraţi-vă că este selectat portul sau produsul corect.

a. Din lista de imprimante de pe computerul dvs., faceţi clic dreapta pe numele acestui produs,

faceţi clic pe Proprietăţi, apoi deschideţi fila Porturi.

b. Faceţi clic pe butonul Configurare port pentru a verifica dacă adresa IP corespunde

adresei IP listate de raportul Executare test reţea.

6.

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a computerului dvs. Dacă este necesar, reporniţi

computerul.