HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Utilizaţi un driver de imprimantă generic la utilizarea unei conexiuni USB

background image

Utilizaţi un driver de imprimantă generic la utilizarea unei
conexiuni USB

Dacă aţi conectat cablul USB înainte de a instala software-ul, probabil că utilizaţi un driver de

imprimantă generic în locul driverului pentru acest produs.

1.

Ştergeţi driverul de imprimantă generic.

2.

Reinstalaţi software-ul de pe CD-ul produsului. Nu conectaţi cablul USB înainte ca programul de

instalare a software-ului să vă solicite acest lucru.

3.

Dacă sunt instalate mai multe imprimante, asiguraţi-vă că aţi selectat imprimanta corectă din

meniul derulant Format pentru din caseta de dialog Imprimare.

ROWW

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Mac

181

background image

182

Capitolul 11 Rezolvarea problemelor

ROWW