HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Acord de licenţă pentru utilizatorul final

background image

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS SOFTWARE: Acest Acord

de licenţă pentru utilizatorul final („ALUF”) este un contract între (a) dumneavoastră (fie persoană fizică,

fie entitatea pe care o reprezentaţi) şi (b) Hewlett-Packard Company („HP”) care reglementează

utilizarea produsului software („Software”). Acest ALUF nu este aplicabil dacă există un acord de

licenţă separat între dumneavoastră şi HP sau furnizorii săi pentru Software, inclusiv un acord de

licenţă în documentaţia online. Termenul „Software” poate să includă (i) suporturile asociate, (ii) un

ghid pentru utilizator sau alte materiale imprimate şi (iii) documentaţie „online” sau în format electronic

(denumite colectiv „Documentaţia utilizatorului”).

DREPTURILE DE A BENEFICIA DE SOFTWARE SUNT OFERITE NUMAI CU CONDIŢIA SĂ FIŢI DE

ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ALUF. PRIN INSTALAREA, DESCĂRCAREA SAU

UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SE ÎNŢELEGE CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI OBLIGAŢIILE CE

VĂ REVIN CONFORM PREVEDERILOR ACESTUI ALUF. DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEST ALUF, NU

INSTALAŢI, NU DESCĂRCAŢI ŞI NU UTILIZAŢI SOFTWARE-UL. DACĂ AŢI CUMPĂRAT SOFTWARE-UL

ŞI NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEST ALUF, VĂ RUGĂM SĂ ÎNAPOIAŢI SOFTWARE-UL LA LOCUL

DE UNDE L-AŢI CUMPĂRAT ÎN DECURS DE PAISPREZECE ZILE, PENTRU RAMBURSAREA PREŢULUI DE

ACHIZIŢIE; DACĂ SOFTWARE-UL ESTE INSTALAT PE, SAU ESTE PUS LA DISPOZIŢIE ÎMPREUNĂ CU,

UN ALT PRODUS HP, AVEŢI POSIBILITATEA SĂ ÎNAPOIAŢI ÎN ÎNTREGIME PRODUSUL NEUTILIZAT.

1.

SOFTWARE DE LA TERŢI. Este posibil ca software-ul să includă, în plus faţă de software-ul patentat

de HP („Software HP”), software sub licenţă de la terţi („Software de la terţi” şi „Licenţă de la

terţi”). Oricare Software de la terţi vă este oferit cu licenţă sub incidenţa termenilor şi condiţiilor

Licenţei de la terţi corespunzătoare. În general, Licenţa de la terţi este un fişier precum

„license.txt” sau un fişier „readme”. Dacă nu puteţi găsi o Licenţă de la terţi, trebuie să contactaţi

asistenţa HP. În cazul în care Licenţa de la terţi include licenţe care prevăd disponibilitatea codului

sursă (precum Licenţa publică generală GNU - General Public License), iar codul sursă

corespunzător nu este inclus cu Software-ul, atunci consultaţi paginile de asistenţă pentru produs

de pe site-ul HP (hp.com) pentru a afla cum se obţine un asemenea cod sursă.

2.

DREPTURI DE LICENŢĂ. Veţi avea următoarele drepturi cu condiţia să respectaţi toţi termenii şi

toate condiţiile acestui acord EULA:

a. Utilizare. HP vă acordă o licenţă de Utilizare a unei copii a software-ului HP. „Utilizare”

înseamnă instalarea, copierea, stocarea, încărcarea, executarea, afişarea sau utilizarea în

alt fel a software-ului HP. Nu aveţi dreptul să modificaţi Software-ul HP sau să dezactivaţi

caracteristicile de licenţiere sau de control ale Software-ului HP. Dacă acest Software este

furnizat de HP pentru Utilizare cu un produs de gestionare a imaginilor sau de imprimare (de

exemplu, dacă Software-ul este un driver, un firmware sau un produs de completare pentru

imprimantă), Software-ul HP poate fi utilizat numai cu acel produs („Produs HP”). Restricţii

suplimentare asupra Utilizării pot apărea în Documentaţia pentru utilizator. Nu puteţi separa

părţile componente ale Software-ului HP pentru Utilizare. Nu aveţi dreptul de a distribui

Software-ul HP.

b. Copiere. Dreptul dvs. de a copia înseamnă că puteţi face copii de arhivă sau de rezervă ale

Software-ului HP, cu condiţia ca fiecare copie să conţină toate notificările particulare ale

Software-ului HP original şi să fie utilizată numai ca material de rezervă.

3.

UPGRADE-URI. Pentru a Utiliza Software-ul HP ca upgrade, actualizare sau supliment (în mod

colectiv „Upgrade”), trebuie mai întâi să aveţi licenţă pentru Software-ul HP original identificat de

HP ca fiind eligibil pentru Upgrade. În măsura în care Upgrade-ul înlocuieşte Software-ul HP

190

Anexa B Service şi suport

ROWW

background image

original, nu mai aveţi dreptul de a utiliza Software-ul HP. Acest acord EULA se aplică la fiecare

Upgrade dacă HP nu furnizează alţi termeni cu Upgrade-ul. În cazul unei contradicţii între acest

acord EULA şi respectivii termeni, acei termeni prevalează.

4.

TRANSFER.

a. Transfer către terţi. Utilizatorul final iniţial al Software-ului HP poate face un singur transfer al

Software-ului HP către un alt utilizator final. Orice transfer va include toate părţile

componente, suporturile, Documentaţia pentru utilizator, acest acord EULA şi, dacă este

aplicabil, Certificatul de autenticitate. Transferul nu poate fi un transfer indirect, precum o

încredinţare. Înainte de transfer, utilizatorul final care primeşte Software-ul transferat trebuie

să fie de acord cu acest acord EULA. În momentul transferului Software-ului HP, licenţa dvs.

se termină automat.

b. Restricţii. Nu aveţi dreptul să închiriaţi sau să împrumutaţi Software-ul HP sau să Utilizaţi

Software-ul HP pentru uz comercial sau de birou. Nu aveţi dreptul să sublicenţiaţi, să atribuiţi

sau să transferaţi în orice fel Software-ul HP cu excepţia celor specificate expres în acest

acord EULA.

5.

DREPTURI DE PROPRIETATE. Toate drepturile de proprietate intelectuală din Software şi din

Documentaţia pentru utilizator sunt deţinute de HP sau de furnizorii săi şi sunt protejate de lege,

inclusiv de legile privind dreptul de autor, secretul comercial, brevetul şi marca comercială. Nu

aveţi dreptul să eliminaţi din Software identificatorul de produs, notificarea de drept de autor sau

restricţia de proprietate.

6.

LIMITARE PRIVIND INGINERIA INVERSĂ. Nu aveţi dreptul să faceţi procesarea inversă,

decompilarea sau dezasamblarea Software-ului HP, exceptând cazul în care acest drept şi

măsura în care poate fi aplicat este permis de legea aplicabilă.

7.

CONSIMŢĂMÂNTUL DE A UTILIZA DATELE. HP şi filialele sale pot colecta şi utiliza informaţiile

tehnice pe care le furnizaţi în legătură cu (i) Utilizarea Software-ului sau a Produsului HP sau cu (ii)

asigurarea serviciilor de asistenţă legate de Software sau de Produsul HP. Toate aceste informaţii

se supun politicii de confidenţialitate a companiei HP. HP nu va utiliza aceste informaţii într-o

formă care vă identifică personal decât în măsura necesară pentru a îmbunătăţi nivelul dvs. de

Utilizare sau pentru a furniza servicii de asistenţă.

8.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. Fără a se ţine seama de orice daune pe care le-aţi putea suferi,

întreaga răspundere a companiei HP şi a furnizorilor săi în contextul acestui acord EULA şi

compensaţia dvs. exclusivă în contextul acestui acord EULA se va limita la care sumă este mai

mare dintre suma plătită de dvs. pentru Produs şi 5,00 USD. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE

LEGEA APLICABILĂ, COMPANIA HP SAU FURNZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU

ORICE DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU REZULTATE PE CALE DE

CONSECINŢĂ (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA DE DATE,

ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII DE AFACERI, VĂTĂMAREA PERSONALĂ SAU PIERDEREA

CONFIDENŢIALITĂŢII), CORELATE ÎN ORICE FEL CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A

UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ HP SAU ORICARE DIN FURNIZORII SĂI AU FOST

ANUNŢAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ŞI CHIAR DACĂ

COMPENSAŢIA DE MAI SUS NU ÎŞI ATINGE SCOPUL SĂU ESENŢIAL. Unele ţări/regiuni, state

sau provincii nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau pe cale de consecinţă,

aşa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs.

9.

CLIENŢII GUVERNULUI SUA. Software-ul a fost dezvoltat în totalitate pe cheltuială privată. Întregul

Software este software comercial pentru computere în înţelesul reglementărilor aplicabile privind

ROWW

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

191

background image

achiziţia. În consecinţă, conform reglementărilor FAR 48 CFR 12.212 şi DFAR 48 CFR 227.7202

din SUA, utilizarea, duplicarea şi dezvăluirea Software-ului de către sau pentru Guvernul SUA sau

un subcontractant al Guvernului SUA se supun numai termenilor şi condiţiilor din acest Acord de

licenţă pentru utilizatorul final, cu excepţia prevederilor care contravin legilor federale obligatorii

aplicabile.

10.

CONFORMITATEA CU LEGILE PENTRU EXPORT. Aveţi obligaţia să vă conformaţi tuturor legilor,

reglementărilor şi normelor (i) aplicabile pentru exportul sau importul Software-ului sau (ii) care

restricţionează Utilizarea Software-ului, inclusiv restricţiile asupra proliferării armelor nucleare,

chimice sau biologice.

11.

REZERVAREA DREPTURILOR. Compania HP şi furnizorii săi îşi rezervă toate drepturile care nu vă

sunt acordate în mod expres în acest acord EULA.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ver. 04/09

192

Anexa B Service şi suport

ROWW