HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

background image

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

PRODUS HP

DURATA GARANŢIEI LIMITATE

HP LaserJet 300 color M351a şi HP LaserJet 400 color
M451nw, M451dn, şi M451dw

Perioadă de schimbare a produsului de un an

HP garantează utilizatorului final că echipamentele şi accesoriile HP nu vor conţine defecte materiale şi

de fabricaţie, după data cumpărării, pe perioada specificată mai sus. Dacă HP primeşte o înştiinţare

despre asemenea defecte în perioada de garanţie, va repara sau va înlocui, după opţiunea proprie,

produsele care se dovedesc defecte. Produsele de schimb vor fi fie noi, fie echivalente în performanţe

cu cele noi.

HP garantează că, dacă este instalat şi utilizat corespunzător, software-ul HP nu va eşua la executarea

instrucţiunilor de programare după data achiziţiei şi pe perioada specificată mai sus, ca urmare a

defectelor de material şi manoperă. Dacă HP primeşte o înştiinţare despre asemenea defecte în

perioada de garanţie, va înlocui software-ul care nu execută instrucţiunile de programare din cauza

unor defecte de acest fel.

HP nu garantează că funcţionarea produselor HP va fi neîntreruptă sau fără erori. Dacă HP nu poate,

într-un timp rezonabil, să repare sau să înlocuiască un produs conform condiţiilor garantate, clientul va

fi îndreptăţit la returnarea preţului de achiziţie, în cazul returnării prompte a produsului.

Produsele HP pot conţine componente recondiţionate, echivalente din punct de vedere al

performanţelor cu unele noi sau care au fost utilizate accidental.

Garanţia nu se aplică pentru defecte rezultate din (a) întreţinere sau calibrare improprie sau

inadecvată, (b) software, interfaţare, componente sau consumabile care nu au fost livrate de HP, (c)

modificare neautorizată sau utilizare greşită, (d) utilizare în afara specificaţiilor de mediu publicate

pentru produs, sau (e) amenajare nepotrivită a locaţiei sau întreţinere nepotrivită.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE. NICI O ALTĂ

GARANŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE OFERITĂ ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT.

HP RESPINGE ÎN MOD EXPRES GARANŢIILE IMPLICITE SAU CELE DE VANDABILITATE, CALITATE

SATISFĂCĂTOARE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. Anumite ţări/regiuni, state sau

provincii nu permit limitări ale duratei unor garanţii implicite, deci limitările de mai sus s-a putea să nu

fie aplicabile în cazul dvs. Această garanţie vă oferă drepturi specifice. Este posibil să mai aveţi şi alte

drepturi, care pot varia în funcţie de stat, ţară/regiune sau provincie.

Garanţia cu răspundere limitată HP este valabilă în orice ţară/regiune sau localitate unde HP are o

reprezentanţă de asistenţă pentru acest produs şi unde HP comercializează acest produs. Nivelul de

service pe perioada de garanţie poate varia conform standardelor locale. HP nu va modifica sau

adapta nici un produs pentru ca acesta să poată funcţiona într-o ţară/regiune pentru care nu a fost

destinat, din motive derivând din legislaţie sau alte reglementări.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, COMPENSAŢIILE DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE

GARANŢIE SUNT COMPENSAŢIILE UNICE ŞI EXCLUSIVE ALE CUMPĂRĂTORULUI. CU EXCEPŢIA

CELOR INDICATE MAI SUS, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR PUTEA FI FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI

PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU PAGUBE DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU

DERIVATE (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE), SAU PENTRU ALTE PAGUBE, INDIFERENT

DACĂ ACESTEA SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE, ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTULUI CIVIL SAU ALTE CLAUZE.

186

Anexa B Service şi suport

ROWW

background image

Anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu permit excluderea sau limitarea pagubelor incidentale sau

derivate, deci limitările de mai sus s-a putea să nu fie aplicabile în cazul dvs.

CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ SAU

MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII ÎN

VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE ADAUGĂ.

ROWW

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

187