HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Acest produs conţine software dezvoltat în cadrul proiectului OpenSSL pentru a fi utilizat în OpenSSL

Toolkit (http://www.openssl.org/)

PREZENTUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE PROIECTUL OpenSSL „CA ATARE” ŞI SE DEROGĂ ORICE

GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ CA ACEASTĂ ENUMERARE SĂ FIE

LIMITATIVĂ, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT

SCOP. PROIECTUL OpenSSL SAU COLABORATORII SĂI NU ÎŞI ASUMĂ, ÎN NICIUN CAZ,

RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE

SAU REZULTATE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACHIZIŢIA DE

BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUIRE,

PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR SAU PROFITURILOR SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII DE AFACERI),

INDIFERENT DE MODUL PRODUCERII ŞI CU PRIVIRE LA ORICE FORMĂ DE RĂSPUNDERE, FIE EA

CONTRACTUALĂ, STRICTĂ SAU DELICTUALĂ (INCLUSIV PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE),

IZVORÂTĂ ÎN ORICE FEL DIN UTILIZAREA PREZENTULUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT

ANUNŢAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DAUNELOR MENŢIONATE.

Acest produs conţine software criptografic scris de Eric Young (eay@cryptsoft.com). Acest produs

include software scris de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

ROWW

OpenSSL

193