HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Moduri de instalare UPD

background image

Moduri de instalare UPD

Modul obişnuit

Folosiţi acest mod dacă instalaţi driverul de pe un CD pentru un singur
calculator.

Când instalaţi de pe CD-ul care însoţeşte produsul, UPD funcţionează ca
driverele tradiţionale de imprimante. Funcţionează cu un produs specific.

Dacă folosiţi acest mod, UPD trebuie instalat separat pe fiecare computer în
parte şi pentru fiecare produs.

Modul dinamic

Pentru a folosi acest mod, descărcaţi UPD de pe Internet. Consultaţi

www.hp.com/go/upd

.

Modul dinamic vă permită utilizarea unui singur driver de instalare, astfel
încât să puteţi identifica produsele HP din orice locaţie.

Folosiţi acest mod dacă instalaţi UPD pentru un grup de lucru.

24

Capitolul 3 Software pentru Windows

ROWW

background image

Schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare
pentru Windows

Prioritatea setărilor de tipărire

Prioritatea modificărilor setărilor de tipărire depinde de locul în care sunt efectuate.

NOTĂ:

Numele comenzilor şi casetelor de dialog poate diferi în funcţie de programul software.

Caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină): Faceţi clic pe Page Setup

(Configurare pagină) sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care

lucraţi, pentru a deschide această casetă de dialog. Setările de aici prevalează asupra setărilor

efectuate din orice alt loc.

Print dialog box (Caseta de dialog pentru imprimare): Faceţi clic pe Print (Imprimare), Print

Setup (Setare imprimare) sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în

care lucraţi pentru a deschide această casetă de dialog. Setările modificate în caseta de dialog

Print (Imprimare) au o prioritate mai scăzută şi în general nu anulează modificările efectuate prin

caseta de dialog Page Setup (Iniţializare pagină).

Caseta de dialog Printer Properties (printer driver) (Proprietăţi imprimantă) (driver

imprimantă): Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) din caseta de dialog Print (Imprimare) pentru

a deschide driverul imprimantei. Setările modificate în caseta de dialog Printer Properties

(Proprietăţi imprimantă) în general nu anulează setările efectuate oriunde în software-ul de

imprimare. Aici puteţi modifica cele mai multe dintre setările de imprimare.

Setările prestabilite ale driverului imprimantei: Setările prestabilite ale driverului

imprimantei determină setările utilizate în toate operaţiile de tipărire, cu excepţia cazurilor în care

acestea sunt modificate într-una dintre următoarele casete de dialog: Page Setup (Configurare

pagină), Print (Tipărire) sau Printer Properties (Proprietăţi imprimantă).

Setările de la panoul de control al imprimantei: Setările modificate de la panoul de

control al imprimantei au un nivel de prioritate mai mic decât al tuturor celorlalte setări.

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la
închiderea programului software

1.

În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe Print (Tipărire).

2.

Selectaţi driverul, apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau Preferences (Preferinţe).

Paşii de urmat pot diferi. Aceasta este cea mai obişnuită procedură.

ROWW