HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie cu Mac

background image

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie cu Mac

1.

În meniul Fişier, faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2.

Selectaţi driverul.

3.

Deschideţi meniul Aspect.

4.

Din meniul Pagini per coală, selectaţi numărul de pagini de imprimat pe fiecare coală (1, 2, 4,

6, 9 sau 16).

5.

În zona Direcţie machetare, selectaţi ordinea şi plasarea paginilor pe coala de hârtie.

6.

Din meniul Margini, selectaţi tipul de chenar care va fi imprimat în jurul fiecărei pagini de pe

coală.