HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Setarea opţiunilor de culoare cu Mac

background image

Setarea opţiunilor de culoare cu Mac

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă HP Postscript pentru Mac, tehnologia HP EasyColor scanează

toate documentele şi reglează automat toate imaginile fotografice cu aceleaşi rezultate fotografice

îmbunătăţite.

În exemplul următor, imaginile din partea stângă sunt create fără a utiliza opţiunea HP EasyColor.

Imaginile din partea dreaptă arată îmbunătăţirile ce rezultă din utilizarea opţiunii HP EasyColor.

Opţiunea HP EasyColor este activată în mod prestabilit în driverul de imprimantă HP Mac Postscript,

astfel încât nu este necesar să ajustaţi manual culorile. Pentru a dezactiva opţiunea astfel încât să puteţi

regla manual setările de culoare, utilizaţi următoarea procedură.

1.

În meniul Fişier, faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2.

Selectaţi driverul.

3.

Deschideţi meniul Color/Quality Options (Opţiuni pentru culori/calitate) şi faceţi clic pe

caseta de validare HP EasyColor pentru a o debifa.

4.

Deschideţi meniul Advanced (Avansat) sau selectaţi fila corespunzătoare.

5.

Ajustaţi setările individuale pentru text, grafică şi fotografii.

40

Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Mac

ROWW