HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Prioritatea pentru setările de imprimare pentru Mac

background image

Prioritatea pentru setările de imprimare pentru Mac

Prioritatea modificărilor setărilor de tipărire depinde de locul în care sunt efectuate.

NOTĂ:

Numele comenzilor şi casetelor de dialog poate diferi în funcţie de programul software.

Caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină): Pentru a deschide această casetă

de dialog, faceţi clic pe Page Setup (Configurare pagină) sau pe o altă comandă

asemănătoare din meniul File (Fişier) al programului în care lucraţi. Setările modificate aici ar

putea suprascrie setările modificate în alte părţi.

Caseta de dialog Print (Tipărire): Faceţi clic pe Print (Tipărire), Print Setup (Configurare

tipărire) sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care lucraţi, pentru a

deschide această casetă de dialog. Setările modificate în caseta de dialog Print (Tipărire) au un

nivel de prioritate mai mic şi NU prevalează asupra setărilor din caseta de dialog Page Setup

(Configurare pagină).

Setările prestabilite ale driverului imprimantei: Setările prestabilite ale driverului

imprimantei determină setările utilizate în toate operaţiile de tipărire, cu excepţia cazurilor în care

acestea sunt modificate într-una dintre următoarele casete de dialog: Page Setup (Configurare

pagină), Print (Tipărire) sau Printer Properties (Proprietăţi imprimantă).

Setările de la panoul de control al imprimantei: Setările modificate de la panoul de

control al imprimantei au un nivel de prioritate mai mic decât al tuturor celorlalte setări.