HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Modificarea setărilor de configurare a echipamentului

background image

Modificarea setărilor de configurare a echipamentului

1.

Din meniul Apple , faceţi clic pe meniul System Preferences (Preferinţe sistem) şi apoi
pe pictograma Print & Fax (Imprimare şi fax).

2.

Selectaţi produsul din partea stângă a ferestrei.

3.

Faceţi clic pe butonul Options & Supplies (Opţiuni şi consumabile).

4.

Faceţi clic pe fila Driver.

5.

Configuraţi opţiunile instalate.